Черпим от опита на успелите

Като част от програмата за самомениджмънт проведохме с осмокласниците през учебната 2016-2017 година поредица от срещи с успели хора и уважавани специалисти в град Добрич. Посетихме д-р Баева – зам.-кмет по хуманитерните дейности в Общината, инж. Ивелина Радилова – архитект по озеленяването, кореспондента на БТВ в Добрич Петромира Кирчева, програмиста Диян Милтиядев, проф. Каменова, и др. На всеки от тях задавахме един въпрос – кои са онези качества, които трябва да притежава един човек, за да бъде успешен и уважават. Отговорите удивително си приличаха – отговорност, трудолюбие, дисциплина, постоянство, точност, коректност, оригиналност, почтеност.