Да изиграеш пунктуацията

Театър на запетаите и изреченията е новото предизвикателство пред учениците от Гимназия “Райко Цончев”. Поредната ролева игра им предложи възможност за импровизация при подготвянето на кратки театрални етюди, чрез които да представят конкретно пунктуационно правило.