Безопасен интернет

В деня за безопасен интернет учителите по ИТ Мария Кирилова и по БЕЛ Маргарита Христова организираха за учениците си от иновативните класове на Гимназия „Райко Цончев“ бинарен урок, посветен на ползите и опасностите в Мрежата. Всеки от учениците представи пред съучениците си и гостите на урока ключово понятие по темата. След кратка анкета за опита на младите в интернет последва екипно разглеждане на конкретни казуси и публичен коментар на поуките. На стола на експерта седна инспектор Татяна   Недева (от Сектор “Противодействие на криминалната престъпност”), която разясни реални опасности, засегнали деца и възрастни в Интернет.