Урок по публично говорене на сесия на Общинския съвет

Учениците от осми клас проведоха своя час по български език на тема “Публично говорене” в Общинския съвет град Добрич по време на сесия на местния парламент. Дилян, Ферея, Анжела и Антоан имаха възможността да чуят няколко изказвания и да отбележат в работния си лист всичко, което им е направило позитивно и негативно впечатление. Четиримата се ръкуваха с кмета на град Добрич, който им предложи да говорят от трибуната, щом подготвят своите първи публични изказвания.