В търсене на послания от старобългарската ни литература

“В защита на азбуката” – така нарекохме един от уроците си по литература, проведен в … коридорите на училището ни. Разделени в отбори, деветокласниците и десетоклесниците изпълниха поредица от задачи, а резултатите от тях презентираха пред съучениците си.