Мотивационен тренинг с проф. Каменова 06.2018

Като част от подготовката за предстоящата учебна година в мотивационната седмица включихме и тренинг, ръководен от проф. Димитрина Каменова – директор на Департамента за модерни обучителни методи и преподавател във Висше училище по мениджмънт. Нарекохме го “Целеполагане”, тъй като за нас, родителите и учениците е изключително важно да определим целите си, за да се движим в една посока заедно. И както винаги – направихме го освен полезно, и интересно.