Социализация 09.2018

След първия вълнуващ ден в Частна профилирана гимназия “Райко Цончев”, в който новоприетите ученици се запознаха с патрона на училището, през втория ден започнахме със социализация – опознаване на училищната среда. И, разбира се, го направихме нестандартно, чрез игра. В екипи от по двама осмокласниците и новоприетите деветокласници надникнаха във всяко кътче на училището, запознаха се със голяма част от служителите, научиха явни и тайни пътечки за вход и изход. А там, където имаше заключени врати, трябваше да оставят на листче своето предположение какво има отвъд вратата. За позналите имаше и награди. Сградата вече им е позната, защото е ТЯХНОТО УЧИЛИЩЕ!