Английски език в кафенето

Г-н Цукев и учениците му от ниво В1 – В2 имаха час по английски език в бистрото под училището ни. На училище извън училище, т.е. в бистрото и в туристическа агенция “Е-tours” Алекс, Евита, Дили, Евита, Коко проведоха поредица от разговори на чужд език и обсъдиха конкретни комуникативни ситуации в специфична среда.