Обучение за изработване на мисловни карти в помощ на подготовката за Държавния зрелостен изпити по БЕЛ

Под ръководството на г-жа Жулияна Георгиева учениците от 11 и 12 клас на ЧПГ “Райко Цончев” преминаха днес обучение за изработване на мисловни карти в помощ на подготовката за Държавния зрелостен изпити по БЕЛ. На учениците бе поставена проектна задача да изработят мисловна карта за всеки от авторите, включени в изпитната програма. Съдържателната рамка на мисловната карта е зададена от г-жа Атанаска Георгиева, преподавател по БЕЛ. Най-добрите мисловни карти за всички 15 автори (от Христо Ботев до Димитър Талев) ще бъдат публикувани под редакцията на г-жа Георгиева за ползване от зрелостниците. Проектната задача може да бъде изпълнена индивидуално или от екипи по двама.