Старт в кариерата: Училище за разрешаване на проблеми

Като подготовка за иновативния предмет Старт в кариерата в Гимназия „Райко Цончев“ започнахме Училище за разрешаване на проблеми. Началото поставиха проф. Димитрина Каменова и учениците от 9 клас.

На втората среща Крис, Дидо, Сами, Анжи, Фери, Тони, Дарен и Нико се запознаха и с Момчил от еко-общност “ДоброЖънци”, който представи кръглата методика за разрешаване на проблеми.