Атанас Далчев и Елисавета Багряна – два поетични плюса на човешкото битие и съзнание.

“Атанас Далчев и Елисавета Багряна – два поетични полюса на човешкото битие и съзнание” бе темата на поредния открит урок по литература гимназията ни, този път в 12 клас. Преподавателят Атанаска Георгиева организира интригуваща и ефективна учебна ситуация, при която учениците й обобщиха представите си творчеството на изучените двама поети. “Отборът на Багряна” и “отборът на Далчев” очертаха в съпоставителен план образите, темите, мотивите, внушенията, пространството и времето в творчеството на “тъмния” Далчев и “цветната” Багряна. Наблюденията на зрелостниците и изводите, които направиха по време на обзора, бяха онагледени чрез таблица. 
На урока присъстваха над 30 ученици от 12 клас на ЕГ “Гео Милев”, водени от своя преподавател, както и учители от гимназията ни. 
Интересен детайл от урока бе и подредената изложба с творби на Далчев и Багряна. Книгите бяха осигурени от Библиотечно-информационния център на Висше училище по мениджмънт и от Регионална библиотека “Дора Габе”.