Открит урок по испански език “Знанието е здание”

Учениците от паралелката с интензивно изучаване на испански език в Частна профилирана езикова гимназия “Райко Цончев” отбелязаха покриването на ниво А1 от Европейската езикова рамка с открит урок пред родители и гости. Учителката им по испански език Надя Петкова нарече урока си “Знанието като здание” и в рамките на един учебен час показа как се полагат основите на ученето на чужд език и как се надгражда знание. Динамика, разнообразие и възможност за демонстриране на богата гама от умения – това беше това занимание, както и всяко друго по испански език в нашето училище.