УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ГИМНАЗИЯ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ ОБМЕНИХА ОПИТ В ЧЕХИЯ

Група от трима ученици и двама учители от Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич участваха в ученически обмен в периода 11-17 април в град Злин, Чехия в рамките на проект Save the future not only today, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“.

Това бе първата среща за партньорите от Чехия, България, Румъния, Латвия и Турция.

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, природата, световните проблеми чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и междукултурна компетентност.

По време на мобилността участниците се включиха в няколко работилнички за рециклиране на пластмаса, хартия и кожа, като изработиха портфейли, ключодържатели, тетрадки, бижута и други, направиха обиколко на уникална зоологическа градина със скулптури от животни, изработени от железен скрап, посетиха електрическа централа и множество културни обекти.

През месец юни учениците на Гимназия „Райко Цончев“ ще бъдат домакини на своите връстници от училищата-партньори.