ИНОВАТИВНА ГИМНАЗИЯ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ БЕ ДОМАКИН НА ПАРТНЬОРИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

В периода от 6 до 12 юни иновативна гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на втора среща в рамките на проект Save the future not only today, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. В срещата се включиха ученици и учители от Чехия, Турция, Латвия, Румъния и България.

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, световните проблеми чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и междукултурна компетентност.

По време на мобилността участниците научиха за негативния ефект на отпадъците за околната среда и времето необходимо за разграждането на различните видове отпадъци. Включиха се в работилница за изработване на моливи от хартия и в работилница за изработване на продукти от вече използвани материали, които показаха по време на специално подредена за случая изложба. Посетиха община град Добрич, където се срещнаха с арх. Боян Коларов, Зам.-кмет “Устройство на територията”, който им разказа за събирането и преработването на отпадъците в община град Добрич и сподели ценни съвети как да намалим потреблението и количеството на отпадъците в нашите домакинства. Партньорите посетиха и Регионалното депо в с. Стожер, където наблюдаваха процес на сепариране на отпадъците, които могат да бъдат рециклирани като пластмаса, стъкло, метал и процес на компостиране на органични отпадъци, който се състои в разграждане на органичните отпадъци в присъствие на кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвите. Също така посетиха Център за защита на природата и животните в гр. Добрич, където разгледаха животинските видове, които обитават центъра и се срещнаха с доброволци от Еко-селище „Доброжънци“, които им показаха къщичката за водоплаващи птици, изградена от естествени материали и заедно с тях поправиха част от оградата от изсъхнали клони, както и почистиха площ, която малките посетители на центъра вече могат да използват за игра. Сред културните визити на групата бяха Ботаническата градина и Двореца в Балчик, нос Калиакра и град Варна.

Учениците на гимназията представиха българските обичаи, традиции, фолклорна музика и танци и кухня по време на специално отганизирана за гостите българска вечер. На събитието бе представен и обичаят „Седянка“ на английски език.

От училището припомнят, че група от трима ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“, участваха в първата среща през месец април в град Злин, Чехия, а през месец октомври предстои третата мобилност по проекта, която ще се проведе в град Лимбази, Латвия.