Гимназия „Райко Цончев” се включи в инициативата “Дни на Еразъм”

В рамките на инициативата #Erasmus Days /„Дни Еразъм“/ в гимназия „Райко Цончев“ в Добрич се проведе информационна среща с ученици и учители във връзка с проектите по програма „Еразъм +”, в които участва училището.

В първата част на срещата трима ученици и двама учители споделиха опит от участието си в обмен в периода 1-7 октомври в град Лимбажи, Латвия в рамките на проект Save the future not only today /Съхрани бъдещето не само днес/, съфинансиран по програмата. От гимназията припомнят, че това е третата среща за партньорите от Чехия, България, Румъния, Латвия и Турция.

Във втората част на срещата пред присъстващите бяха представени целите на новия проект на тема: „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“, в който училището е координатор и предстои да бъде реализиран до края на 2020 г. В него гимназията си партнира с училища от Италия, Полша и Гърция. Проектът е на обща стойност 60 836 евро, от които за българското училище – 18 209 евро.

Партньорството цели да научи участниците как да утвърдят и развиват свой личен бранд, за да увеличат способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.

За постигане на общата цел по време на проекта партньорите ще се стремят към идентифициране на значението на личния бранд, придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни, подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да рекламират себе си пред университети и работодатели и т. н.

През ноември учениците от гимназия „Райко Цончев“ ще посрещнат своите връстници от училищата-партньори, когато ще се проведе първата среща в рамките на проекта под наслова „Личен бранд. Умения за определяне на личните силни и слаби страни“.