Гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на международен проект за изграждане на личен бранд

През изминалата седмица, в периода от 18 до 23 ноември, иновативна гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на първата среща в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. В срещата се включиха ученици и учители от Италия, Полша, Гърция и България.

Партньорството в рамките на проекта цели да научи участниците как да утвърдят и развиват свой личен бранд, за да увеличат способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.

Срещата в Добрич се проведе под наслова „Умения за определяне на личните силни и слаби страни“. Сред основните цели на мобилността бяха: идентифициране на значението на личния бранд, придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни, подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да рекламират себе си пред университети и работодатели и т.н. Учениците и учителите участваха в различни дейности и работилнички, срещнаха се с кариерни експерти и университетски преподаватели.

Българските ученици влязоха в ролята на екскурзоводи за гостите от партньорските училища, за да им покажат и разкажат любопитни факти за град Добрич и Архитектурно-етнографски музей „Старият Добрич“. Сред културните визити на групата бяха и Ботаническата градина и Двореца в Балчик и Археологическия музей в град Варна.

Учениците на гимназията представиха българските обичаи, традиции, фолклорна музика, танци и кухня по време на специално отганизирана за гостите българска вечер. На събитието бе представен и обичаят „Седянка“ на английски език.

Следващата мобилност по проекта ще се състои през месец март 2020 г. в град Ламия, Гърция.

Гимназия „Райко Цончев“ е координатор на проекта, който предстои да бъде реализиран до края на 2020 г. Проектът е на обща стойност 60 836 евро, от които за българското училище – 18 209 евро.