Гимназия “Райко Цончев” стартира работа по нов проект по програма Еразъм +

Днес се проведе първата онлайн среща между партньорите от Италия, Северна Ирландия, Словакия и България по Еразъм+ проекта FAMILY SCHOOL NETWORK.
По време на срещата бяха посочени целите, очакваните резултати и отговорностите на партньорите. Всеки един от участниците представи институцията, която представлява.
Гимназия „Райко Цончев“ има многогодишен опит, като партньор в международни проекти, но това е първият проект по ключова дейност 201 на програма Еразъм +, в който участва.