Форум на българските символисти като в часовете по български език и литература

Десетокласниците на Гимназия “Райко Цончев” подготвиха и проведоха форум на българските символисти като планувана образователна инициатива в часовете по български език и литература. Момчетата се превъплътиха в ролите на поетите Теодор Траянов, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Емануил Попдимитров, Димитър Бояджиев, Христо Ясенов. Всеки от тях представи личността и творческите си интереси, после прочете любими стихове. Дамите приеха образите на литературни критици, като представиха синтезирано творчеството, темите, характерните образи и мотиви в поезията на избран символист. Проектът даде възможност за провеждане на кратко изследване, извличане и синтезиране на информация, ефектно публично представяне, учене чрез емоционално преживяване. Беше стойностно време заедно!