Награждаване на класирани ученици в областен конкурс за рецитация “За да я има България”

Награждаване на учениците на ЧПГТП “Райко Цончев” от г-н Йордан Йорданов, кмет на Община гр. Добрич, класирани на трите призови места в четвърта възрастова група в Петото издание на областния конкурс за рецитация “За да я има България”.Честито на:Лидия Лазарова от 11 б клас – I-во място в IV възрастова групаЕлена Христова от 9 а клас – II-ро място в IV възрастова групаДавид Михайлов от 8 б клас- III-то място в IV възрастова група