Среща на партньорите по проект Family-School Network

На 15 и 16 март Силвия Колева, координатор на Еразъм + проектите на Гимназия “Райко Цончев” участва в двудневна среща по проект Family-School Network.
Срещата се проведе чрез Zoom, с участието на всички партньори. Те споделиха за профилите на техните училища и проектите по Еразъм, в които са участвали. Antares, координаторът представи проекта и плана на проекта, заложените дейности и отговорностите на всеки партньор, както и планирания бюджет.
Сюзън Русам от GEMS представи стратегията за разпространение, подчертавайки важността на организирането и провеждането на висококачествено събитие и всички необходими действия от планирането до различните дейности. Всички партньори се съгласиха да насърчават ефективно сътрудничество между партньорствата, като посочиха мотивацията си за участие в проекта.