Първа виртуална мобилност за учениците от Гимназия„РАЙКО ЦОНЧЕВ“

През изминалата седмица (22-26 март) ученици и учители от Гимназия „Райко Цончев“ се включиха в четвъртата по ред, но първа виртуална мобилност по проект Save the future not only today, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. В него си партнират пет училища от Чехия, Румъния, Латвия, Турция и България. Координатор на проекта е училището от Чехия.

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за проблемите, свързани с околната среда, природата, чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и междукултурна компетентност.

Домакин на виртуалната мобилност бе партньорското училище от Адана, Турция. В рамките на пет дни над 100 ученици и учители от партньорските държави се включиха в множество дейности, свързани с темата на проекта, сред които: работилница за изработване на рамка за снимка от ненужни вещи, налични в нашите домове; работилница за изчисляване на въглеродния ни отпечатък, на база потребителкото ни поведение; работилница за изработване на постери за отбелязването на Световния ден на Земята (22 април) и други. Бяха споделени и любопитни моменти от културата и обичайте на домакините. Учениците от всяка страна се бяха постарали предварително да приготвят и заснемат типично за страната си ястие и да го представят по време на мобилността.

Предстои провеждане на последна мобилност, чийто домакин ще бъде училището от гр. Фокшани, Румъния.

Паралелно с този проект Гимназия „Райко Цончев“ продължава работа по още три проекта по програма Еразъм +.