Идиомите в българския, английския и испанския език

Идиомите в българския, английския и испанския език – екипно преподаване в 8 клас на г-н Цукев – учител по английски език, г-н Петров – учител по испански език, и г-жа Маргарита Христова – учител по БЕЛ. Говорихме на три езика за ролята на фразеологизмите в езика, за произхода на устойчивите словосъчетания, за различните асоциациативни пътища, по които се ражда един и същ смисъл, за синонимията при идиомите. Забавно, полезно за езиковата подготовка и различно! И не на последно място – изграждаме концепция за езиковите употреби в различните езици.