Тринарен урок по история, испански и английски език

Една от инициативите по повод Деня на испанския език и култура, 12 октомври, в Гимназия “Райко Цончев” бе открит тринарен урок по история, испански и английски език в 9 а, в и 10 а клас. Учителите Надя Петкова, Иванка Трифонова и Светослав Георгиев бяха подготвили на учениците поредица от интересни учебни дейности по темата “Колумб открива Америка”. Анимации на испански език, представящи походите на откривателя, предизвикаха както знанията на деветокласниците и десетокласниците, така и способността им да слушат с разбиране. Задачите активираха географски, исторически и лингвистични знания. В урока имаше и състезателен елемент – разделени на две групи, учениците трябваше да определят какво дава Европа и Азия на Новия свят и какво Америка дава на Стария континент и Азия. В края на заниманието учениците с първи чужд език английски запознаха публиката с ролята на великите географски открития, като преведоха кратки текстове.