Ученици от Добрич си партнират виртуално с връстници от три държави

В периода от 18 до 22 октомври ученици и учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие във виртуална мобилност в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“ (2019-1-BG01-KA229-062237), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. Партньори в проекта са училища от Италия, Полша, Гърция и България.

Партньорството в рамките на проекта цели да насочи участниците към утвърждаване и развиване на личен бранд, с цел да увеличат способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.

Домакин на тази виртуална мобилност бе училището партньор от Милано, Италия, а темата, която бе разгледана бе под наслова: „Изграждане на личен бранд за успешна кариера“.

Участниците имаха възможност да се разходят виртуално в Милано, Добрич, Радом и Ламия, благодарение на представените от учениците снимки, видеа, любопитни факти, интересни културни и исторически забележителности и ястия, характерни за градовете, в които живеят.

Сред проведените дейности, организирани от домакина от Милано, в които взеха участие ученици от четирите държави бяха: мозъчна атака по групи за уменията, които са важни за успешната ни реализация на трудовия пазар; презентация за основните комуникативни умения и значението им при кандидатстване за работа; запознаване с езика на тялото или какво можем да изразим само с жестове; участие по двама в комуникация с жестове; участие в ролева игра за създаване на диалози, според различно зададени ситуации; четене и разбиране на обяви за работа и идентифициране на търсените умения; запознаване с основните документи за кандидатстване за работа като автобиография и мотивационно писмо; работа по създавате на собствена автобиография по модела на Европас; срещи с експерти от бизнеса, които споделиха какви умения и качества ценят у кандидатите при извършването на подбор на служители и отговориха на въпросите на учениците във връзка с избора им на професия.

За повече информация можете да ни последвате във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding.