НАД 200 УЧЕНИЦИ ГРАДИХА СВОЯ ЛИЧЕН БРАНД ПО ЕРАЗЪМ + ПРОЕКТ

В периода от 29 ноември до 03 декември се проведе последната мобилност в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“ (2019-1-BG01-KA229-062237), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. Партньори в проекта са четири училища от Италия, Полша, Гърция и България, с координатор ЧПГТП „Райко Цончев“, град Добрич.

Домакин на последната мобилност на тема „Изграждане на личен бранд в онлайн пространството“, която се проведе виртуално, бе училището от Радом, Полша.

Сред проведените дейности, организирани от домакина от Радом, в които взеха участие ученици  и учители от четирите държави бяха: създаване на видеа в TikTok, дискусия за нормите на поведение в онлайн пространството, правила при използване на професионална снимка, работилница за обработване на снимки, дискусия за кибер опасностите, работилница за създаване на профил в LinkedIn, работилница за създване на личен и кариерен профил, представяне на културата и традициите на Полша и др.

По време на проекта, чието начало бе поставено през 2019 г., бяха осъществени една физическа и три виртуални мобилности, поради ограниченията нaложени в резултат на разпространението на COVID-19.

Първата мобилност се проведе в Добрич през ноември 2019 г. под наслова „Умения за определяне на личните силни и слаби страни“. Сред основните цели на мобилността бяха: определяне на значението на личния бранд, придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни, подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да рекламират себе си пред университети и работодатели и други. Учениците и учителите участваха в различни дейности и работилнички, срещнаха се с кариерни експерти и университетски преподаватели.

Втората мобилност с домакин училището партньор от Ламия, Гърция на тема „Изграждане на личен бранд за кандидатстване в университет“ се проведе онлайн през месец май 2021. Сред проведените дейности бяха: работилница „Прием в Европейски университет“, по време на която участниците споделиха условията за кандидатстване в университет във всяка държава-партньор по проекта. Организиран бе и „Кариерен ден“, по време на който експерти представиха различни професии и запознаха участниците с квалификацията необходима за упражняването им. Друга дейност бе свързана със запознаване с уменията, правилата, облеклото и т.н., необходими за осъществяване на интервю за кандидатстване в университет. Бяха проведени и интервюта под формата на ролеви игри, в  които учениците влязоха в роли на интервюиращи и интервюирани. Участниците се запознаха и с електронното портфолио като средство за себепредставяне, дискутираха относно примерната структура на портфолиото, след което всеки имаше възможност да създаде собствено електронно портфолио.

Третата виртуална мобилност, организирана от партньорското училище от Милано, Италия се проведе през месец октомври 2021 г. на тема: „Изграждане на личен бранд за успешна кариера“. Сред проведените дейности бяха: мозъчна атака по групи за уменията, които са важни за успешната ни реализация на трудовия пазар; презентация за основните комуникативни умения и значението им при кандидатстване за работа; запознаване с езика на тялото или какво можем да изразим само с жестове; участие по двама в комуникация с жестове; участие в ролева игра за създаване на диалози, според различно зададени ситуации; четене и разбиране на обяви за работа и идентифициране на търсените умения; запознаване с основните документи за кандидатстване за работа като автобиография и мотивационно писмо; работа по създаване на собствена автобиография по модела на Европас; срещи с експерти от бизнеса, които споделиха какви умения и качества ценят у кандидатите при извършването на подбор на служители и отговориха на въпросите на учениците във връзка с избора им на професия.

Дейностите в рамките на проекта ще приключат в края на месец декември 2021 г. По време на партньорството над 200 ученици работиха за утвърждаване и развиване на личния си бранд, с цел увеличаване способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.

За повече информация можете да ни последвате във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding.