Александрина Янкова от 11 клас на Гимназия “Райко Цончев” със своя самостоятелна изложба

Алекс е ученичка в 11 г клас и през годините си на обучение в Гимназия “Райко Цончев” показва разностранни таланти. Учи в профил “Чужди езици – испански и френски език”.
Сред множеството дарби най-ярката е тази да рисува. Развива я в Школата “Цветно” на г-жа Олга Иванова към Младежки Център, град Добрич, която като преподавател по изобразително изкуство я поема и в нашата гимназия. Александрина печели редица награди в международни и национални конкурси с творбите си – рисунки и произведения на приложното изкуство. Признанията за таланта и усилията раждат идеята за самостоятелна изложба.
Подготвят я заедно с г-жа Иванова във фоайето на Младежки център “Захари Стоянов”.
Изложбата ще бъде открита във вторник, 18.01.2022 в 12:30 ч. и ще бъде изложена в рамките на две семици.