Изработка на Vision board в часовете по “Етикет и ценности”

Осмокласниците вече знаят как да си изработят Vision board. В часа по етикет и ценности им гостува Лидия от 12.б клас с профил “Предприемачески”. Тя представи функциите и структурата на Vision board и предизвика момичетата и момчетата от 8 в клас да изготвят макет на свой постер, чрез който да представят целите си за 2022 година и най-значимите си ценности. В рамките на месец очакваме да видим в постерна изложба резултата от самостоятелната им творческа дейност по изработване на Vision board.