Публични изказвания на тема “Ценностни конфликти”

Публични изказвания на тема “Ценностни конфликти” направиха тази седмица учениците от 8. клас. Младите хора заявиха позиции по разнообразни проблеми, които намират израз както в междуличностни конфликти, така и във вътрешни такива. Разходиха аудиторията из историята и съвремието и говориха за стари ракли, Галилео Галилей, властта и свободата, расизма, външността и същността, шутовското и сериозното поведение, духовността и технологиите, образование и удоволствия и прочее.