Гимназия “Райко Цончев” бе домакин на ученици и учители от четири държави по Еразъм +проект

През изминалата седмица, в периода от 30 май до 03 юни Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич бе домакин на четвъртата поред мобилност в рамките на проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (Creative and active education – Body, mind, spirit, №2020-1-RO01-KA227- SCH-095525), съфинансиран по програма Еразъм +. Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227). Партньорството е изградено между шест училища от пет държави – две от Румъния и по едно от Италия, Турция, Чехия и България, като то стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

Срещата в Добрич се проведе под наслова „Природно и архитектурно наследство“. Обхватът на мобилността включваше организиране на дейности с творческо и активно участие на учениците за: опознаване на значението на природното и архитектурното наследство за изграждането на идентичност; подобряване на живота на хората и разглеждане на културното наследство като инструмент за положителна промяна; насърчаване на толерантност към другите; личностно развитие чрез стимулиране на креативност; придобиване на нови умения за ориентиране в света/живота; развитие на житейски умения и практически умения; разширяване на кръгозора на участниците; повишаване на мотивацията за учене; подобряване на уменията за работа в екип; повишаване на самочувствието; усвояване на езикови умения и развитие на комуникативни умения на чужд език; изграждане на устойчиви приятелства и разширяване на мрежата от контакти; развитие на умения за социализация и други.

Дейностите, организирани от Гимназия „Райко Цончев“, в които участваха ученици и учители от шестте партньорски училища включваха: игри за разчупване на леда; демонстрация на обред за месене на хляб и неговото значение за българската култура; презентации за природно и архитектурно наследство, защитено от закона/ЮНЕСКО в страните-партньори; представяне на интерактивен пътеводител „Чудесата на природата и архитектурата“, разработен от ученици на Гиназия „Райко Цончев“; фотоизложба на архитектурни обекти; работилница “Открийте наследството” – игра за лов на наследство; работилница: „Нашето наследство-нашата идентичност”-създаване на еднодневна пешеходна обиколка върху постер; пешеходни маршрути в Природен и археологически резерват Калиакра, Архитектурно-парков комплекс „Двореца” и Ботаническата градина в Балчик, и Архитектурно-исторически резерват Жеравна; творчески фотоконкурс „Наше наследство”, работилница за „Леене на хартия и декориране с билки, сухи цветя, семена” в Художествена галерия-гр. Добрич; работилница „Грънчарство от глина” в Регионален исторически музей Добрич; посещение на Историческия парк в с. Неофит Рилски, Етнографската къща и Архитектурно-етнографския комплекс на открито „Стария Добрич”; българска фолклорна вечер.

Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.

Сред резултатите към, които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство и др..

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/CreActiveBMS