Гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на събитие за представяне на интелектуални продукти и споделяне на опит по Еразъм + проект

През тази седмица, в периода 7-8 юни Гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич бе домакин на събитие за представяне на интелектуални продукти и работна среща на партньорите по Еразъм + проект: Мрежа Семейство-Училище (Family-School Network, 2020-1-IT02-KA201-079822). Темата на събитието бе „Въздействието на Еразъм + върху училищното общество“ и на него присъстваха учители, ученици, родители и заинтересовани лица от няколко образователни институции. По време на събитието координаторът от Италия представи целите на проекта, експерти обърнаха специално внимание на ползите за училището, в частност за учениците и учителите, като част от Еразъм  + общността, а ученици, учители и родители от Гимназия „Райко Цончев“ споделиха личен опит, предимства и предизвикателства от участието си в Еразъм + мобилности.

В проекта Family-School Network си партнират шест институции от четири държави: две от Италия, две от Северна Ирландия и по една от Словакия и България. Той е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Еразъм+, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност.

Това е първи проект за Гимназия „Райко Цончев“, като партньор по Ключова дейност КА201. Характерно за проектите по тази дейност е създаването на интелектуален продукт.

Първият интелектуален продукт по проекта „Наръчник за учители“ е вече факт и той се състои от разработени методични материали, в резултат на проведено специфично методологично обучение на учители за развиване на умения за диалог със семействата на учениците за насърчаване обмена по Еразъм+.

Вторият интелектуален продукт, който е в процес на разработване се изразява в създаване на дигитална платформа за взаимодействие на семействата, чиито деца участват в мобилности за обмен по програмата.

„Инструменти за емоционална комуникация“ е третият планиран продукт, който предстои да бъде разработен, чрез създаването на видео-разкази от участниците по време на мобилностите.

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/FSNBulgaria