Сформиране на групи за изкуства и спорт по НП Заедно в изкуството и в спорта

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От Ръководството на ЧПГТП “Райко Цончев”

град Добрич

Уважаеми ученици и родители,

След събиране и обработка на анкетните карти, които попълнихте във връзка с одобрен проект на ЧПГТП “Райко Цончев”, град Добрич по НП “Заедно в изкуството и в спорта” към МОН и сформиране на групи по двата модула, Ви информираме за следното:

Плануваме сформирането на две групи по Модул 1 – Изкуства и две групи по Модул 2- Спорт:

  • Направление: Танцово изкуство, категория: Български народни танци, възрастова група: 8-12 клас
  • Направление: Театрално изкуство, категория: Съвременен театър, възрастова група: 8-12 клас
  • Вид спорт: Футбол, юноши, възрастова група: 8-10 клас
  • Вид спорт: Футбол, юноши, възрастова група: 11-12 клас

В тази връзка ще имаме необходимост от назначаване на специалисти в следните направления:

  • Специалист/Ръководител по народни танци
  • Специалист/Ръководител – театрално изкуство
  • Треньор по футбол