Ученици от 8 и 9 клас от предприемачески профил се включиха в зелен предприемачески лагер

Учениците от 8 Б и 9 Б клас се включиха в “Зелен” орнитоложки предприемачески лагер в село Крапец.

Поканата за включване дойде от проф. Петър Шурулинков от БАН и преподавател в Софийски университет.

Учениците имаха възможност лично да се включат в маркиране и описване на птиците, проследиха начина, по който се проследява възрастта, състоянието и охранеността на птиците, които мигрират в този район.

 Чрез опръстеняването се проучват миграционните пътища на птиците и се прави мониторинг на пернатите. Приятен страничен ефект от тази дейност е, че младите доброволци, ангажирани в нея, стават бъдещи природозащитници. “България- БАН-София“ – това пише на всеки пръстен, а после следва индивидуален номер.