Учение за бедствия и аварии се проведе в ЧПГТП “Райко Цончев”

Учение-демонстрация за действия при бедствия, аварии и катастрофи беше проведено на  15.12.2022 година в ЧПГТП “Райко Цончев”,  град Добрич. Симулацията бе направена по повод 5 декември – Международния ден на доброволеца. Учебната симулация е „Земетресение“ и предизвикан е пожар в учебна стая, с нанесени частични разрушения на сградата, има предпоставки за разрастване на огъня. Бяха установени двама ученика с порезни рани и контузия на горен крайник.