Бинарен урок на тема: Фразеологизмите, съвместен проект по БЕЛ и испански език

През декември учениците от 10а разшириха знанията си по чужд език чрез поредица от часове, посветени на темата за фразеологизмите, пословиците и поговорките в испанския език. Темата беше подобаващо завършена чрез общ бинарен урок по испански и български език, в който учениците чрез игри обобщиха знанията си. Те си припомниха как и защо най-често са се появявали изразите, защо е важно да познаваме тяхното значение и да ги включваме в речта си на майчин и чужд език, откриваха ги в текстове на български и испански, сравняваха изрази на двата езика, сред които имаше както такива с еднакви или почти еднакви думи, така и други с едно и също значение, но предадени чрез различна асоциация. Показаха уменията си в множество игри, в които трябваше на базата на картинка да се сетят за изрази на български, чрез обяснение или пример на испански да разберат значението на изрази на чуждия език, да включват фразеологизмите в диалози, да ги подреждат в синонимни гнезда. След всички тези задачи с помощта на учителките си Надя Петкова и Виолета Петрова учениците от 10а откриха колко са различни и същевременно си приличат културите на двете страни. Също като нас, и испанците „подават ръка“, „удрят едно рамо“ и „си слагат ръцете в огъня“ за близките си, но когато прахосват „изхвърлят мебелите през прозореца“, а не „нещо на вятъра“, а когато имат малко, имат поне „четири котки“. След бинарния урок учителките споделиха, че са много доволни как са се представили учениците и обещават да има още колаборации между езиците.