Класирани ученици на областни кръгове на олимпиади през учебната 2022/2023

През учебната 2022/2023 година ЧПГТП “Райко Цончев” организира и проведе училищни кръгове на олимпиади по всички общообразователни и профилирани предмети. 

Учениците класирани на следващия етап – областен е както следва:

Класирани БЕЛ

Класирани английски език

Класирани испански език

Класирани философия