ЧПГТП “Райко Цончев” организира областен ученически конкурс на тема: „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“

 ЧПГТП „Райко Цончев“  

организира областен ученически конкурс на тема:

          „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“

със съдействието на:

 •  Висше училище по мениджмънт
 • Регионално управление  на образованието – Добрич
 • Регионална библиотека „ Дора Габе“ – Добрич
 • Художествена галерия – Добрич
 • Областен съвет на БЧК – Добрич

I.Общи положения:

Областният ученически конкурс „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“ се организират от ЧПГТП „Райко Цончев“ – Добрич. Конкурсът се провеждат с любезното съдействие на Висше училище по мениджмънт, РБ „Дора Габе“ – Добрич, Художествена галерия – Добрич, Областен съвет на БЧК – Добрич,  РУО – Добрич.

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален етап  на образование – VIIIXII клас. Един участник може да се включи само в една от категориите с една работа/творба.

Учениците разработват проекти под ръководството на научен ръководител или учител ментор. Форматът на проектите може да е:

 • Есе – философско, историческо или литературно
 • компютърна презентация
 • рисунка/постер.

Целта е да се осмислят категориите „война“ и „мир“, да се припомнят позабравени морални ценности и да се насърчат изследователските умения и творчески потенциал на учениците. Идеята на организаторите е чрез актуалната голяма тема за войната и мира да поставят поредица от конкретни въпроси, които да провокират критично мислене и формиране на адекватна гражданска и човешка позиция:

 • Оправдано ли е „опаковането“ на убийството и насилствената, безвременна смърт в социално приемливата опаковка на героичната смърт в името на Родината?
 • Какво се случва във времето на война и във времето на мир след войната?
 • Кой печели и кой (какво) губи от войната?
 • Времето на войната и времето на мира – кой движи часовника?
 • Разменените роли – женска перспектива на войната?
 • Културна памет за войната – трябва ли да унищожаваме паметници, свързани с военни конфликти?
 • Войната и мирът – как осмисляме непрекъснатите преходи между тези две форми на човешкото битие?
 • Присъщо ли е за човека да поставя граници и разделителни линии или той е най-лесното за манипулиране същество?
 1. II. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:
 2. Заглавие, автор, училище, учител-ментор за есетата;
 3. При формат компютърна презентация – до 10 слайда (без встъпителен и финален). Да се спазват общоприетите норми за текст, изображения и др. изисквания за нея;
 4. Рисунките/постерите да са с размери 50/70 см. /посоченият размер е без паспарту/. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Задължително да са паспартирани.

ІІІ. Обхват и съдържание на проектите:

Работите на учениците да бъдат свързани с голямата тема на конкурса и/или с някои от конкретните въпроси към нея.

 1. Срок за изпращане на проектите:
 2. До 08 май 2023 г. – подаване на заявки за участие;
 3. До 31 май 2015 г. – изпращане на работите на email адрес: [email protected]

– рисунки/постери на адрес: гр. Добрич – 9300, ул. „България“ № 3, ЧПГТП „Райко Цончев“.

 1. Провеждане на заключителния етап на конкурса:
 2. Юни 2023 г. – жури, което включва 5 специалисти ще класира най-добрите есета, презентации и рисунки/постери (по 3 от всяка категория – общо 15 проекта);
 3. Избраните от журито рисунки ще участват в изложба, по време на Camp на финалистите, т. VI;
 4. До 09.06.2023 г. организаторите на конкурса ще обявят резултатите на сайта на ЧПГТП „Райко Цончев“;
 5. Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в медиите, чрез създаване на краен продукт.

VІ. CAMP на финалистите:

Авторите на класираните творби и проекти ще получат право на участие в CAMP на финалистите, който ще се проведе на 26.06.2023 г. в Аула 1 на ЧПГТП “Райко Цончев“

Жури и специални гости на събитието ще бъдат:

 • проф. Нина Дюлгерова
 • проф. Благовеста Иванова
 • Радослав Симеонов
 1. Представянето на наградените творби да е до 10 мин.
 2. Предвиден е дискусионен панел и представяне на книгата „Докторският паметник в София. Изследвания и документи“.

Забележка: творбите, с които участват учениците в конкурса и конференцията, не се връщат на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Организаторите си запазват правото да променят датата на заключителното събитие CAMP на финалистите в случай на непредвидени обстоятелства.