Ръководство

Надежда Иванова

                                                       директор на ЧПГ „Райко Цончев“
Надежда Иванова е възпитаник на Езикова гимназия „Гео Милев” в Добрич. Завършила е Културология в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, изучавала е Културно-историческо наследство в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Има специалност учител „Философски цикъл”. В момента е докторант в СУ „Свети Климент Охридски” по Етномузеология. Работила е в Регионалния исторически музей в Добрич в продължение на 17 години, изпълнявала е временно длъжността директор. През последните години е била учител по История и цивилизация в ЕГ „Гео Милев”.
 
 

 

Дияна Вълчанова

заместник-директор

Дияна Вълчанова е част от ръководния екип на Гимназия „Райко Цончев“ от  октомври 2021 година. Бакалавър по “География и история”, с педагогическа правоспособност от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”,  магистър по “Регионално развитие” и „Управление на образованието“.

Предишният й опит е свързан с управление и изпълнение на различни проекти с сферата на образованието и младежта. 

Към момента отговаря за организирането на квалификационната дейност на педагогическия персонал в училище,  в тясно сътрудничество  с Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт. Координира и контролира учебния процес и спазването на нормативните изисквания в системата на училищното образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално функциониране на дейностите в училището.

 Севинч Ибрямова

административен сътрудник

Севинч Ибрямова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по Български език и история” в Русенски университет „Ангел Кънчев” и придобила магистър по специалност ,,Публична администрация” в Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”.

Професионалният ѝ опит е натрупан по време на работата ѝ като учител по БЕЛ в СОУ “Дора Габе”-гр. Добрич, младши експерт в Областна администрация – гр. Добрич и административен сътрудник в ЧПГ “Райко Цончев”. Притежава отлични организационни качества, както и умения да планира, приоритизира и реализира различни по сложност административни дейности.