Ръководство

Д-р Маргарита Христова

директор на ЧПГ „Райко Цончев“

Маргарита Христова е доктор по методика на литературното обучение от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, магистър специалност „Българска филология“ и бакалавър по „Журналистика“.  Преподава български език и литература, изобразително изкуство, етикет и ценности. Гост лектор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ . От 2005 година води десетки обучителни семинари за учители по БЕЛ от цялата страна. Автор е на цялостна методическа система за преподаване на български език и литература в гимназиалната степен на средните училище. Участник в международни конференции по теми, свързани с образованието и методиката на обучението. Носител на редица отличия от Министерството на образованието, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Община град Добрич.

Силвия Колева

заместник-директор

Силвия Колева е част от ръководния екип на Гимназия „Райко Цончев“ от 2015 година. Преподава по предмети с бизнес насоченост на български и английски език.

Бакалавър по „Бизнес науки“ от University of Liverpool, магистър по „Управление на образованието“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Опитът й е в организирането на квалификационната дейност на педагогическия персонал в училище, благодарение на изграденото тясно сътрудничество на Гимназията с Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт. Координира национални и международни проекти в сферата на училищното образование и изграждането на международния облик на училището. Организира лагери за млади предприемачи и множество други инициативи и състезания за ученици.