Ръководство

Надежда Иванова         

                Директор на ЧПГ „Райко Цончев“

Надежда Иванова е възпитаник на Езикова гимназия „Гео Милев” в Добрич. Завършила е Културология в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, изучавала е Културно-историческо наследство в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Има специалност учител „Философски цикъл”. В момента е докторант в СУ „Свети Климент Охридски” по Етномузеология. Работила е в Регионалния исторически музей в Добрич в продължение на 17 години, изпълнявала е временно длъжността директор. През последните години е била учител по История и цивилизация в ЕГ „Гео Милев”.
 
 

Дияна Вълчанова

заместник-директор

Дияна Вълчанова е част от ръководния екип на Гимназия „Райко Цончев“ от  октомври 2021 година. Бакалавър по “География и история”, с педагогическа правоспособност от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”,  магистър по “Регионално развитие” и „Управление на образованието“.

Предишният й опит е свързан с управление и изпълнение на различни проекти в сферата на образованието и младежките дейности.

Към момента отговаря за организирането на квалификационната дейност на педагогическия персонал в училище,  в тясно сътрудничество  с Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт. Координира и контролира учебния процес и спазването на нормативните изисквания в системата на училищното образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално функциониране на дейностите в училището.