Категория: Новини

Безплатни туристически пътувания за ученици по Национална програма „България – образователни маршрути“ 2024

Информираме Ви, че ЧПГТ „Райко Цончев“ е одобрена по Национална програма „България – образователни маршрути“, която включва петдневни безплатни туристически пътувания за учениците.

Периодът на пътуването е от 01 юли до 05 юли 2024 г. по маршрут  Добрич – Албена-Варна – Балчик – с. Оброчище –  град Добрич. Групата ще бъде настанена в хотел Ралица – Акваклуб в КК Албена.

В образователното пътуване може да участват ученици от 8, 9, 10 и 11 клас, през учебната 2023/2024 г. Общият брой учениците, които ще могат да се включат е 20, отговарящи на следните критерии:

 • Годишен успех над Мн. Добър – 4,50
 • Ученикът да няма наложени административни санкции.
 • Ученикът да няма повече от 10 забележки, отразени в електронния дневник.
 • Ученикът да няма неплатени такси за обучения

Начин на класиране на учениците:

 1. Съответствие с посочените критерии
 2. Подадено заявление от родител за готовност за включване в пътуването
 3. Учениците ще бъдат класирани по реда на получаване на заявлението за включване в програмата. След изчерпване на местата ще бъдат включени и три резерви.

Заявление може да изтеглите от тук:

Преподаване чрез преживяване в Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“

Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на група от 15 ученици и 3ма учители от средно училище „Ivan Švear“, град Иванич, Хърватия. Посещението се осъществява в рамките на проект “Creativity and innovation through experiential teaching”, 2023-1-HR01-KA122-SCH-000129474, чиято цел е да популяризира иновативния метод на преподаване – Учене чрез преживяване. В продължение на две седмици гостите от Хърватия имаха възможност да посетят и активно да участват в уроци по предприемачество, английски език, история, химия, иновативен предмет себепознание и личностно развитие и да наблюдават интерактивен Монтесори час. Седмицата започна с двудневен Иновационен лагер по модела и с подкрепата на Junior Achievement, България. По време на лагера ученици от двете училища работиха в екипи за създаването на проектна идея за град на мечтите. Завършените презентации бяха оценени от жури с представители на двете страни. В края на своя престой гостите участваха в интерактивни работилници в Регионален Археологически музей и Художествена галерия, Добрич. Те наблюдаваха и възстановка в Етнографска къща на традиционен обичай за Лазаровден. На еднодневно пътуване до Исторически парк, с. Неофит Рилски, групата се потопи в различните исторически епохи и приложиха метода „учене чрез преживяване‘‘ на практика.

ЧПГТП “Райко Цончев” организира ученически конкурс на тема: „Дарителството като култура и начин на живот”

I.Общи положения:

Областният ученически конкурс „ДАРИТЕЛСТВОТО КАТО КУЛТУРА И НАЧИН НА ЖИВОТ “ се организират от ЧПГТП „Райко Цончев“ – Добрич. Конкурсът се провеждат с любезното съдействие на Висше училище по мениджмънт, Регионален исторически музей – Добрич, Художествена галерия – Добрич.

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален етап  на образование – VIIIXII клас. Един участник може да се включи само в една от категориите с една работа/творба.

Учениците разработват проекти под ръководството на научен ръководител или учител ментор. Форматът на проектите може да е:

 • Есе – философско, историческо или литературно
 • компютърна презентация (до 12 слайда)/видео (до 10 минути)
 • рисунка/постер.

Целта е да се припомнят добри примери за добротворчество и съпричастност. Да се открият и разкажат истории на хора, които с дейността си да увличат и други след себе си. Да се осмисли личния пример, за да се превърне в модел за подражание и социално поведение с идеята, че ако всеки прави нещо малко в рамките на своята общност или населено място, резултатите няма да закъснеят.  Да даряваш означава да помагаш на тези в нужда. Високите ценности са онези, които са свързани с дълга, честта,
щедростта, жертвата; на власт е онзи, който (се) разходва, който
не пресмята – воинът, жрецът, героят, родителят. Именно тази култура на дарителство ни прави добро и мъдро общество. Общество, в което ценностите са двигател на развитие!

Към основната тема предлагаме следните подтеми и изследователско-творчески направления.

 • Дарители и дарения от различни времена
 • Дарът като дело на съвестта
 • „Направи добро и го хвърли зад гърба си“
 • Дарът – обмен без посредник
 • Дарът като път към безсмъртието
 1. II. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:
 2. Заглавие, автор, училище, учител-ментор за есетата;
 3. При формат компютърна презентация – до 10 слайда (без встъпителен и финален). Да се спазват общоприетите норми за текст, изображения и др. изисквания за нея;
 4. Рисунките/постерите да са с размери 50/70 см. /посоченият размер е без паспарту/. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Задължително да са паспартирани.

ІІІ. Обхват и съдържание на проектите:

Работите на учениците да бъдат свързани с голямата тема на конкурса и/или с някои от подтемите към нея.

 1. Срок за изпращане на проектите:
 2. До 10 май 2024 г. – подаване на заявки за участие;
 3. До 31 май 2024 г. – изпращане на работите на email адрес:

[email protected]  или [email protected]

– рисунки/постери на адрес: гр. Добрич – 9300, ул. „България“ № 3, ЧПГТП „Райко Цончев“.

 Провеждане на заключителния етап на конкурса:

 1. Юни 2024 г. – жури, което включва 5 специалисти ще класира най-добрите есета, презентации и рисунки/постери (по 3 от всяка категория – общо 15 проекта);
 2. Избраните от журито рисунки ще участват в изложба, по време на Camp на финалистите, т. VI;
 3. До 09.06.2024 г. организаторите на конкурса ще обявят резултатите на сайта на ЧПГТП „Райко Цончев“;
 4. Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в медиите, чрез създаване на краен продукт.

VІ. CAMP на финалистите:

Авторите на класираните творби и проекти ще получат право на участие в CAMP на финалистите, който ще се проведе на 14.06.2024 г. в Аула 1 на ЧПГТП “Райко Цончев“.  По време на събитието жури ще определи победителите.

Забележка: творбите, с които участват учениците в конкурса и конференцията, не се връщат на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Организаторите си запазват правото да променят датата на заключителното събитие CAMP на финалистите в случай на непредвидени обстоятелства.

ЧПГ Райко Цончев е одобрен по проект “Презареди бъдещето си”, организиран от Джуниър Ачийвмънт Европа и Фондация Уникредит.

Споделяме щастливата новина, че нашето училище е единственото от област Добрич, което е одобрено по проект “Презареди бъдещето си”, организиран от Джуниър Ачийвмънт Европа и Фондация Уникредит.

 

Проектът подкрепя учениците на възраст между 10 и 19 години и цели да увеличи чувството на принадлежност в учебния процес, да ги мотивира в реализирането на пълния им потенциал в рамките на образователната система и да предотврати отпадането им от нея.

Дейностите в пилотната фаза на проекта ще започнат през януари 2024 г. и ще приключат на 31 август 2026 г.

Механизъм за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

ДО

РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА ЧПГТП ”РАЙКО ЦОНЧЕВ”

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-283/23.11.2023 г., , публикуваме Механизъм за действие и Алгоритъм към него, в случаи на установяване на  разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози, информационни дейности с цел превенция и приложенията към него. Документът е разработен от Министерство на образованието и науката с участието на МВР, ГДБОП, МЗ, ДАЗД, Агенция „Митници“, ММС и Националното сдружение на общините.

Въвеждането на общ механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище се налага от разбирането, че реален напредък в борбата с това негативно явление в училище може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Подобна политика е необходимо да включва мерки и дейности за превенция и намеса, както и разписани алгоритми и отговорности за действие, предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества в училищата.

Комуникацията с родителите от страна на училището като институция е от съществено значение при осъществяване на дейности за превенция и намеса относно разпространение и употреба на наркотични вещества от учениците, с оглед на което следва да информирате чрез електронния дневник всеки родител на учениците от повереното Ви училище за опасностите и големия риск от употребата, злоупотребата и разпространението на наркотични вещества при подрастващите.

Документът може да изтеглите от ТУК:

Популяризиране на резултатите от обучения по проект „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324

На 20 октомври 2023 в зала 202 на ЧПГ „Райко Цончев“, се проведе събитие за популяризиране на резултатите от проведените обучения, във връзка с изпълнението на проект „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324, финансиран от програма Еразъм +.

На събитието се включиха много колеги, както и външни гости представители на центрове за професионално обучение, местната администрация и неправителствения сектор.

Учителите, разказаха с подробности наученото и демонстрираха полезни информационни платформи и портали, свързани с изкуствения интелект, генериране на съдържание, подготовка на иновативни уроци и задачи и  не на последно място споделиха за прекрасните преживявания и обмяна на опит с други чуждестранни свои колеги.

Презентации от срещата могат да бъдат изтеглени от тук:

Презентация 1:

Презентация 2:

ЧПГ ‘Райко Цончев” приключи изпълнението на проект „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324,

 В края на месец септември 2023 ЧПГ „Райко Цончев“ приключи изпълнението на проект: „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324, финансиран от програма Еразъм +.

 

В рамките на изпълнение на проекта шестима преподаватели имаха възможност да преминат обучения, свързани с повишавана на тяхната квалификация и умения, на теми: Иновативни техники на преподаване, класна стая, ориентирана към ученика, методът CLIL в чуждоезиковото обучение.

Основната цел на проекта е повишаване качеството на подготовката на педагогическите специалисти чрез CLIL и усвояване на нови техники и методи на преподаване за подобряване връзката между преподавател и ученик.

Първата група учители – Ивета Димова и Лилия Иванова посетиха град Амстердам, в периода 17-22.07.2023.  В периода 14-19.08.2023 Ивелина Добрева, учител по испански език се включи в обучение в град Дъблин, Ирландия. В същия град в края на месец август 2023 се проведе курс, свързан с иновативни методи на преподаване, където трима наши преподаватели взеха участие.

„България – образователни маршрути“

Безплатни туристически пътувания за ученици по Национална програма „България – образователни маршрути

Информираме Ви, че нашата гимназия ще участва в НП България – образователни маршрути, която включва петдневни безплатни туристически пътувания за учениците, възможности за социализация и общуване извън училище и семейната среда с цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения, подобряващо личностното развитие.

Периода на пътуването е от 10 юли до 14 юли 2023 г. по маршрут Добрич – Албена-Варна – Балчик – с. Оброчище –  град Добрич. Групата ще бъде настанена в хотел Орхидея или Магнолия в КК Албена. В него може да участват ученици от 8, 9, и 10  клас, през учебната 2022/2023 г. Общият брой учениците, които ще могат да се включат е 30, отговарящи на следните критерии:

 • Годишен успех над 4,50.
 • Ученикът да няма наложени административни санкции.
 • Ученикът да няма повече от 10 забележки, отразени в електронния дневник.
 • Ученикът да няма неплатени такси за обучения

Наборът от документи /Декларация от родител, Инструктаж и медицинска карта за пътуване/ следва да предадете на класния си ръководител или в дирекцията в срок до 26.06.2023 г.

Beautiful Romania – guide CreActive – BMS

 

Bucovina is the region of painted monasteries, warm people and delicious food,  a strong rural culture with unaltered traditions, original architecture and remarkable religious monuments. Bucovina can be called as well “the land beyond the forest”. If one starts a tour in Bucovina from the west, has to cross mountain passes and drive on winding montain roads . Even the name of the region suggests a forested land, as Bucovina can be translated as “the land of beeches ”.

Буковина е регионът на изрисуваните манастири, топли хора и вкусна храна, силна селска култура с непроменени традиции, оригинална архитектура и забележителни религиозни паметници. Буковина може да се нарече и „земята отвъд гората“. Ако човек започне обиколка в Буковина от запад, трябва да пресече планински проходи и да кара по криволичещи планински пътища. Дори името на региона подсказва гориста земя, тъй като Буковина може да се преведе като „земята на буковете“.

The best tours in Bucovina should include at least those elements:

What to see in Bucovina – Romania?

 1. Рисуваните манастири

Ако има нещо, което прави Буковина известна извън границите на Румъния, това са нейните рисувани църкви и манастири. Програмата на всеки тур в Буковина включва най-красивите изрисувани манастири. Построени през 15-ти и 16-ти век, изрисуваните манастири са необикновена смесица от готически и византийски елементи, чиято смесица води до оригинален стил: молдовския архитектурен стил. Ако имате време, предлагам да направите специална обиколка на всички изрисувани църкви в Буковина. Те са абсолютно зашеметяващи! Най-малко трябва да посетите манастирите Voronet, Moldovita и Sucevita, които несъмнено са най-красивите. Манастирът Voronet – който също е построен от Стефан Велики – е известен със своята зашеметяваща фреска на Страшния съд, изрисувана на западната фасада. Синята боя, която е преобладаващият цвят на църквата, като по чудо никога не е избелявала през последните 500 години.

1. The painted monasteries

If there is one thing that made Bucovina known outside the borders of Romania, that’s its painted churches and monasteries. Every tour in Bucovina includes the most beautiful painted monasteries in the program. Built in the 15th and 16th century, the painted monasteries are an extraordinary blend of gothic and Byzantine elements, whose mixture lead to an original style: the Moldovian architecture style. If you have time, I would suggest taking a dedicated tour of all the painted churches in Bucovina. They are absolutely stunning! But at the minimum, you should visit the monasteries of Voronet, Moldovita and Sucevita, which are undoubtedly the most beautiful ones. Voronet Monastery – which was also built by Stephan the Great – is famous for its stunning Last Judgment fresco, painted on the western façade. The blue paint, which is the predominant color of the church, has miraculously never faded, after 500 years.

2. Putna Monastery

Perhaps the most important monastery in Bucovina is Putna, located near the town of Radauti. This was one of the first monasteries built (1466) by Stephen the Great, the famous Moldavian ruler that Romanians hold so dear to their heart. Legend has it that Stephen chose the construction site by shooting an arrow at a nearby hill, and the building was erected on the ground where the arrow landed. Putna  it’s  the resting place of Stephen the Great. Both the monastery and its magnificent church are a gem! When visiting Putna, read the information at hand and try to appreciate what you see. It’s important to understand the historic moment during which this monastery was built.Behind the monastery there is a museum that houses a large collection of medieval objects and manuscripts, among which is the Holy Book that Stephen carried in battles. Stephen the Great ruled for 47 years and founded 44 churches and monasteries.

Манастирът Putna Може би най-важният манастир в Буковина е Putna, разположен близо до град Radauti. Това е един от първите манастири, построени (1466 г.) от Стефан Велики, известният молдовски владетел, който румънците държат толкова скъпо в сърцата си. Легендата разказва, че Стефан избрал мястото за строеж, като изстрелял стрела към близкия хълм, а сградата била издигната на земята, където паднала стрелата. Putna е мястото за почивка на Стефан Велики. И манастирът, и великолепната му църква са скъпоценност! Когато посещавате Putna, прочетете наличната информация и се опитайте да оцените това, което виждате. Важно е да разберем историческия момент, през който е построен този манастир. Зад манастира има музей, който съхранява голяма колекция от средновековни предмети и ръкописи, сред които е Свещената книга, която Стефан е носел в битки. Стефан Велики управлява 47 години и основава 44 църкви и манастири.

Естествен пейзаж. Ако сте любител на природата, наистина бихте харесали Буковина, регион с повече от 20 природни резервата и един национален парк. Планините доминират пейзажа на Буковина, планини, покрити с буйни гори, преплетени с поляни от диви цветя, които доминират пейзажа, докато се придвижваме надолу по височините. Някои от планинските села в Буковина са поне толкова живописни, колкото тези от Алпите. По-нагоре по пасищата, склоновете са осеяни с дървени колиби, които предлагат временен подслон на фермерите, обработващи сеното. Оградите, ограничаващи приличията, понякога са покрити с прясно окосена трева, подредена за по-бързо изсъхване. Селската архитектура в Буковина има своя специфика в Румъния. Верандите, вратите и дограмите, оградите и портите са добър пример за майсторството на строителите. Дървото е основният строителен елемент. Белите мазилки са обогатени с геометрични или флорални мотиви, взети от народната носия.

3. Natural scenery

If you are a nature lover, you would really like Bucovina, a region with more than 20 natural reservations and one national park. Mountains are dominating Bucovina’s landscape, the mountains covered by lush forests, intertwined with wildflower meadows, which are dominating the landscape as we move to lower altitudes. Some of the mountain villages in Bucovina are at least as picturesque as the ones from the Alps. Higher up on the pastures, wooden huts are dotting the slopes, offering temporary shelter for farmers working the hay. The fences delimiting the proprieties are sometimes covered by freshly mowed grass, stacked over for faster drying. The rural architecture in Bucovina has its own specificity in Romania. The porches, doors and window frames, fences and gates are a fine example of the builders’ craftsmanship. Wood is the main construction element. The white plasters are enriched with geometrical or floral motives, taken from the traditional costume.

4. Bicaz Gorge ( Cheile Bicazului)

If you like dramatic scenery and stone walls towering over narrow passes, this place is just for you! Cheile Bicazului are part of a natural reserve called Hāsmas National Park, which lays over 6,500 hectares. The road that goes through the gorges is like a tunnel carved in limestone rock, with sharp twists and turns that will make your heart stop!  The nearly vertical walls abound with vegetation that grows in odd places. Trees rising up from the rocky peaks, small waterfalls coming out from the cracks in the rock – this place is amazingly beautiful!

Дефилето Биказ (Cheile Bicazului). Ако харесвате драматични пейзажи и каменни стени, извисяващи се над тесни проходи, това място е точно за вас! Cheile Bicazului са част от природен резерват, наречен Национален парк Hāsmas, който се простира на над 6500 хектара. Пътят, който минава през клисурите е като тунел, издълбан във варовикова скала, с остри завои и завои, които ще накарат сърцето ви да спре! Почти вертикалните стени изобилстват от растителност, която расте на странни места. С дърветата, издигащи се от скалистите върхове и малките водопади, излизащи от пукнатините в скалите – това място е невероятно красиво!

5. Lacul Rosu (The Red Lake)

Another beautiful place to visit in  Bukovina region  is the Bicaz-Hāsmas National Park,  Lacul Rosu (the Red Lake). This natural dam was formed when one of the massifs near the Bicaz Gorges collapsed due to a big earthquake, and locked the river valley.

Before the rock cliff collapsed and the valley was invaded by water, this area used to be a forest. Therefore, the lake looks like a sunken forest – with broken tree trunks emerging from the water.

Its name comes from Pârâul Rosu (the Red Creek) , which crosses through red layers of iron oxide and hydroxide, giving the lake somewhat of a reddish color. If the weather is good, you can rent a boat and row around the lake.

Lacul Rosu (Червеното езеро). Друго красиво място за посещение в района на Буковина е националният парк Bicaz-Hāsmas, Lacul Rosu (Червеното езеро). Този естествен язовир се е образувал, когато един от масивите близо до проломите Bicaz се срути поради голямо земетресение и блокира долината на реката. Преди скалната маса да се срути и долината да бъде залята от вода, тази местност е била гора. Поради това езерото прилича на потънала гора – с изпочупени стволове, изплуващи от водата. Името му идва от Pârâul Rosu (Червеният поток), който пресича червени слоеве от железен оксид и хидроксид, придавайки на езерото донякъде червеникав цвят. Ако времето е хубаво, можете да наемете лодка и да гребете по водите на езерото.

Боядисани яйца. Румъния е страна, в която традицията за боядисване на яйца е съществен елемент от Великденските празници. Особено Буковина е регион, където боядисването на великденски яйца се е превърнало в народно изкуство. Това вероятно е причината в Буковина да открием 2 музея, намиращи се в селата Ciocanesti и Vama, посветени на боядисаните яйца. Процесът на боядисване на яйца изисква специални инструменти и техники, чието усвояване изисква време. Мотивите и символите са религиозни, геометрични или растителни, подобни на тези, които се виждат върху традиционната буковинска носия.

6. Painted eggs

Romania is a country where the tradition of dyeing the eggs is an essential element of the Easter celebrations. Bucovina especially is a region where Easter egg dyeing has become a folk art. This is the reason probably in Bucovina we can find 2 museums dedicated to the painted eggs, in villages Ciocanesti and Vama.

The process of dyeing the eggs requires special tools and techniques that need time to master. The motifs and symbols are religious, geometrical or vegetal, similar to the ones seen on the traditional Bucovinean costume.

7. The trout in lute

This is a smoked trout gently prepared using smoke from resinous wood. After is prepared, the smoked trout from Bucovina is packed in small bags made of fir tree branches, which is giving it an extra flavour. The bags look like a lute, or “cobza” as we call it in Romania, and it was used for easier transportation of the product. The smoked trout in lute was invented more than 50 years ago by a forest ranger in Bucovina, and since then it became a brand in the regional gastronomy.

Пъстърва в лютня. Това е пушена пъстърва, нежно приготвена с помощта на дим от смолисто дърво. След като се приготви, пушената пъстърва от Буковина се опакова в малки торбички от елхови клонки, което й придава допълнителен вкус. Чантите приличат на лютня или „кобза“, както се наричат в Румъния, и са служили за по-лесно транспортиране на продукта. Пушената пъстърва в лютня е изобретена преди повече от 50 години от горски рейнджър в Буковина и оттогава се превърнала в марка от регионалната гастрономия.

ЧПГТП “Райко Цончев” организира областен ученически конкурс на тема: „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“

 ЧПГТП „Райко Цончев“  

организира областен ученически конкурс на тема:

          „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“

със съдействието на:

 •  Висше училище по мениджмънт
 • Регионално управление  на образованието – Добрич
 • Регионална библиотека „ Дора Габе“ – Добрич
 • Художествена галерия – Добрич
 • Областен съвет на БЧК – Добрич

I.Общи положения:

Областният ученически конкурс „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“ се организират от ЧПГТП „Райко Цончев“ – Добрич. Конкурсът се провеждат с любезното съдействие на Висше училище по мениджмънт, РБ „Дора Габе“ – Добрич, Художествена галерия – Добрич, Областен съвет на БЧК – Добрич,  РУО – Добрич.

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален етап  на образование – VIIIXII клас. Един участник може да се включи само в една от категориите с една работа/творба.

Учениците разработват проекти под ръководството на научен ръководител или учител ментор. Форматът на проектите може да е:

 • Есе – философско, историческо или литературно
 • компютърна презентация
 • рисунка/постер.

Целта е да се осмислят категориите „война“ и „мир“, да се припомнят позабравени морални ценности и да се насърчат изследователските умения и творчески потенциал на учениците. Идеята на организаторите е чрез актуалната голяма тема за войната и мира да поставят поредица от конкретни въпроси, които да провокират критично мислене и формиране на адекватна гражданска и човешка позиция:

 • Оправдано ли е „опаковането“ на убийството и насилствената, безвременна смърт в социално приемливата опаковка на героичната смърт в името на Родината?
 • Какво се случва във времето на война и във времето на мир след войната?
 • Кой печели и кой (какво) губи от войната?
 • Времето на войната и времето на мира – кой движи часовника?
 • Разменените роли – женска перспектива на войната?
 • Културна памет за войната – трябва ли да унищожаваме паметници, свързани с военни конфликти?
 • Войната и мирът – как осмисляме непрекъснатите преходи между тези две форми на човешкото битие?
 • Присъщо ли е за човека да поставя граници и разделителни линии или той е най-лесното за манипулиране същество?
 1. II. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:
 2. Заглавие, автор, училище, учител-ментор за есетата;
 3. При формат компютърна презентация – до 10 слайда (без встъпителен и финален). Да се спазват общоприетите норми за текст, изображения и др. изисквания за нея;
 4. Рисунките/постерите да са с размери 50/70 см. /посоченият размер е без паспарту/. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Задължително да са паспартирани.

ІІІ. Обхват и съдържание на проектите:

Работите на учениците да бъдат свързани с голямата тема на конкурса и/или с някои от конкретните въпроси към нея.

 1. Срок за изпращане на проектите:
 2. До 08 май 2023 г. – подаване на заявки за участие;
 3. До 31 май 2015 г. – изпращане на работите на email адрес: [email protected]

– рисунки/постери на адрес: гр. Добрич – 9300, ул. „България“ № 3, ЧПГТП „Райко Цончев“.

 1. Провеждане на заключителния етап на конкурса:
 2. Юни 2023 г. – жури, което включва 5 специалисти ще класира най-добрите есета, презентации и рисунки/постери (по 3 от всяка категория – общо 15 проекта);
 3. Избраните от журито рисунки ще участват в изложба, по време на Camp на финалистите, т. VI;
 4. До 09.06.2023 г. организаторите на конкурса ще обявят резултатите на сайта на ЧПГТП „Райко Цончев“;
 5. Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в медиите, чрез създаване на краен продукт.

VІ. CAMP на финалистите:

Авторите на класираните творби и проекти ще получат право на участие в CAMP на финалистите, който ще се проведе на 26.06.2023 г. в Аула 1 на ЧПГТП “Райко Цончев“

Жури и специални гости на събитието ще бъдат:

 • проф. Нина Дюлгерова
 • проф. Благовеста Иванова
 • Радослав Симеонов
 1. Представянето на наградените творби да е до 10 мин.
 2. Предвиден е дискусионен панел и представяне на книгата „Докторският паметник в София. Изследвания и документи“.

Забележка: творбите, с които участват учениците в конкурса и конференцията, не се връщат на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Организаторите си запазват правото да променят датата на заключителното събитие CAMP на финалистите в случай на непредвидени обстоятелства.