Категория: Новини

НАД 200 УЧЕНИЦИ ГРАДИХА СВОЯ ЛИЧЕН БРАНД ПО ЕРАЗЪМ + ПРОЕКТ

В периода от 29 ноември до 03 декември се проведе последната мобилност в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“ (2019-1-BG01-KA229-062237), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. Партньори в проекта са четири училища от Италия, Полша, Гърция и България, с координатор ЧПГТП „Райко Цончев“, град Добрич.

Домакин на последната мобилност на тема „Изграждане на личен бранд в онлайн пространството“, която се проведе виртуално, бе училището от Радом, Полша.

Сред проведените дейности, организирани от домакина от Радом, в които взеха участие ученици  и учители от четирите държави бяха: създаване на видеа в TikTok, дискусия за нормите на поведение в онлайн пространството, правила при използване на професионална снимка, работилница за обработване на снимки, дискусия за кибер опасностите, работилница за създаване на профил в LinkedIn, работилница за създване на личен и кариерен профил, представяне на културата и традициите на Полша и др.

По време на проекта, чието начало бе поставено през 2019 г., бяха осъществени една физическа и три виртуални мобилности, поради ограниченията нaложени в резултат на разпространението на COVID-19.

Първата мобилност се проведе в Добрич през ноември 2019 г. под наслова „Умения за определяне на личните силни и слаби страни“. Сред основните цели на мобилността бяха: определяне на значението на личния бранд, придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни, подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да рекламират себе си пред университети и работодатели и други. Учениците и учителите участваха в различни дейности и работилнички, срещнаха се с кариерни експерти и университетски преподаватели.

Втората мобилност с домакин училището партньор от Ламия, Гърция на тема „Изграждане на личен бранд за кандидатстване в университет“ се проведе онлайн през месец май 2021. Сред проведените дейности бяха: работилница „Прием в Европейски университет“, по време на която участниците споделиха условията за кандидатстване в университет във всяка държава-партньор по проекта. Организиран бе и „Кариерен ден“, по време на който експерти представиха различни професии и запознаха участниците с квалификацията необходима за упражняването им. Друга дейност бе свързана със запознаване с уменията, правилата, облеклото и т.н., необходими за осъществяване на интервю за кандидатстване в университет. Бяха проведени и интервюта под формата на ролеви игри, в  които учениците влязоха в роли на интервюиращи и интервюирани. Участниците се запознаха и с електронното портфолио като средство за себепредставяне, дискутираха относно примерната структура на портфолиото, след което всеки имаше възможност да създаде собствено електронно портфолио.

Третата виртуална мобилност, организирана от партньорското училище от Милано, Италия се проведе през месец октомври 2021 г. на тема: „Изграждане на личен бранд за успешна кариера“. Сред проведените дейности бяха: мозъчна атака по групи за уменията, които са важни за успешната ни реализация на трудовия пазар; презентация за основните комуникативни умения и значението им при кандидатстване за работа; запознаване с езика на тялото или какво можем да изразим само с жестове; участие по двама в комуникация с жестове; участие в ролева игра за създаване на диалози, според различно зададени ситуации; четене и разбиране на обяви за работа и идентифициране на търсените умения; запознаване с основните документи за кандидатстване за работа като автобиография и мотивационно писмо; работа по създаване на собствена автобиография по модела на Европас; срещи с експерти от бизнеса, които споделиха какви умения и качества ценят у кандидатите при извършването на подбор на служители и отговориха на въпросите на учениците във връзка с избора им на професия.

Дейностите в рамките на проекта ще приключат в края на месец декември 2021 г. По време на партньорството над 200 ученици работиха за утвърждаване и развиване на личния си бранд, с цел увеличаване способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.

За повече информация можете да ни последвате във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding.

Ученици от Добрич си партнират виртуално с връстници от три държави

В периода от 18 до 22 октомври ученици и учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие във виртуална мобилност в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“ (2019-1-BG01-KA229-062237), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. Партньори в проекта са училища от Италия, Полша, Гърция и България.

Партньорството в рамките на проекта цели да насочи участниците към утвърждаване и развиване на личен бранд, с цел да увеличат способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.

Домакин на тази виртуална мобилност бе училището партньор от Милано, Италия, а темата, която бе разгледана бе под наслова: „Изграждане на личен бранд за успешна кариера“.

Участниците имаха възможност да се разходят виртуално в Милано, Добрич, Радом и Ламия, благодарение на представените от учениците снимки, видеа, любопитни факти, интересни културни и исторически забележителности и ястия, характерни за градовете, в които живеят.

Сред проведените дейности, организирани от домакина от Милано, в които взеха участие ученици от четирите държави бяха: мозъчна атака по групи за уменията, които са важни за успешната ни реализация на трудовия пазар; презентация за основните комуникативни умения и значението им при кандидатстване за работа; запознаване с езика на тялото или какво можем да изразим само с жестове; участие по двама в комуникация с жестове; участие в ролева игра за създаване на диалози, според различно зададени ситуации; четене и разбиране на обяви за работа и идентифициране на търсените умения; запознаване с основните документи за кандидатстване за работа като автобиография и мотивационно писмо; работа по създавате на собствена автобиография по модела на Европас; срещи с експерти от бизнеса, които споделиха какви умения и качества ценят у кандидатите при извършването на подбор на служители и отговориха на въпросите на учениците във връзка с избора им на професия.

За повече информация можете да ни последвате във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding.

Радостин Русев от 11 в клас спечели първо място на областния кръг на Националното състезание по говорни и комуникативни умения на английски език

Гордеем се с представянето на нашите ученици на областния кръг на Националното състезание по говорни и комуникативни умения по английски език.

Блестящо участие на Радостин Русев от 11 в клас и ПЪРВО място във възрастова група 9.-11. клас.

Mного добро представяне на Соня Генова от 8 в клас и ВТОРО място в първа възрастова група. Честито и на двамата! Поздравления за целия екип преподаватели по английски език.

Радостин ще представлява област Добрич на Националния кръг в Златоград 6-7 ноември 2021 г.

Еразъм дни 2021

На 14 октомври ученици и преподаватели от Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ се включиха в инициативата #Дни на Еразъм.

По време на събитието бяха споделени резултатите от проектите Еразъм +, в които училището участва, и бяха връчени сертификати на участниците във виртуални мобилности. Проектите са: Save the future not only today (№ 2018-1-CZ01_KA229-048026_4), Building competitive advantage through personal branding (№2019-1-BG01-KA229-062237), Family-Scool Network (No: 2020-1 -IT02-KA201-079822) и Creative and active education-body, mind, spirit (2020-1-RO01-KA227-SCH-095525).

Също така учениците, участвали в първата мобилност, част от проекта Creative and active education-body, mind, spirit по програма Еразъм +, споделиха своя опит със своите съученици и учители. Мобилността се проведе в гр. Дева, Румъния в края на септември с участието на училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България.

В края на събитието няколко ученици написаха с телата си думата ЕРАЗЪМ. Целта беше да се привлече интереса на повече млади хора към програмата Еразъм + на училищно ниво и да се привлече вниманието към възможностите за развитие, които тя им предоставя.

Споделяне на опит от мобилност в Румъния

На 14 октомври ЧПГТП “Райко Цончев”, гр. Добрич се включи в инициативата Erasmus Days.
По време на събитието група ученици, които взеха участие в първата мобилност, част от проекта „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух” по програма Еразъм +, споделиха опит пред своите съученици и учители. Мобилността се проведе в град Дева, Румъния в края на месец септември с участието на училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България.

Проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ отведе ученици и учители от Гимназия „Райко Цончев“ в Румъния

Група от пет ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие в първата мобилност в рамките на проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ по програма „Еразъм+“, която се проведе в периода от 27 септември до 01 октомври в гр. Дева (Румъния). Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД227).

Мобилността бе под наслов „Здравословен избор за балансирана диета“ и бе насочена към дейности, които предполагат активно и творческо участие на учениците, с цел повишаване осведомеността за необходимостта от разнообразно, балансирано и здравословно хранене.

Програмата за участниците, изготвена от домакините включваше: енергизиращи дейности във фитнес залата на училището; упражнения за движение на открито; проучване и дискусия на тема „Здравословното срещу бързото хранене“; изработване на плакати с послания за борба с нездравословната диета; интерактивна дейност с продукти от пчелен мед; приготвяне на здравословни ястия; посещение на културни обекти и други.

„Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателния потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.

Сред резултатите, към които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство; участие в дейностите по проекта на ученици в неравностойно положение за повишаване на толерантността и включването в училище.

Гимназия „Райко Цончев“ ще бъде домакин на следващата мобилност, чиято цел ще бъде да запознае участниците с природното и архитектурно наследство на партньорските държави.

Гимназия “Райко Цончев” приключва работа по проект “Save the future not only today”

Връчване на сертификати за участие от виртуални мобилности по проект Save the future not only today.

Резултатите от проекта бяха споделени пред ученици, учители и родители по време на различни събития, инициирани от Гимназия “Райко Цончев”. Беше създадено и видео за разпространение на резултатите от проекта. Видеото можете да откриете в YouTube канала на проекта SAFNOT: https://www.youtube.com/watch?v=bMaSgdHgSn8&t=3s

Среща за отчитане на резултати

Днес се проведе онлайн среща на партньорите по проект Family-School Network. По време на срещата всяко едно от четирите училища (IC ORTE, MALONE COLLEGE, SCHOOL RAYKO TSONCHEV, SPS POPRAD) представи резултатите от проведените тренинги с учители на тема “Ефективна комуникация”.

Мисия „Испански“ на Катя Димитрова – учител в Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“

Катя Димитрова е най-новият член на преподавателския екип в иновативната гимназия и от седмици участва в обучението на младежите, избрали испанския език като първи или втори чужд език. От есента на учебната 2021/2022 г. ще поеме интензивното обучение на осмокласниците от профил „Чужди езици“ с 18 часа седмично испански език. Разговаряме с Катя Димитрова, за да научим повече за нея и професионалните й амбиции.  

Представете се накратко.

Казвам се Катя Тодорова Димитрова. На 36 години, семейна с две прекрасни деца на 7 и 11 години. Завършила съм Испанска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Средното си образование получих от елитната гимназия по романски езици в град Бургас. Винаги съм имала интерес към изучаването на чужди езици, както и към връзките между тях. Интересувам се много от психология и нейното прилагане в междуличностните отношения и смятам, че всичко, което съм научила, ще ми помогне в моята работата с тийнейджърите.

Вече сте част от екипа на Профилираната гимназия „Райко Цончев“. Защо избрахте да работите в училище?

Обожавам  работата с деца, особено с такива в юношеска възраст, защото предизвикателството е още по-голямо. Смятам, че е чудесна възможност да се учим взаимно. Изключително съм щастлива и благодарна за предоставената възможност от ръководството на Частна профилирана гимназия “Райко Цончев“ да стана част от това прекрасно семейство, наречено „бутиковото училище на Добрич“! Очарована съм от топлия прием от страна на ученици и учители! Убедена съм, че в такава здравословна среда ще мога да разгърна своя потенциал и да отговоря подобаващо на очакванията, които родители, ученици и ръководство ще имат към мен.

Как бихте определили първите си срещи с учениците на Гимназията?

В Гимназия “Райко Цончев“ учат и работят стойностни хора със стабилна ценностна система, зрели личности със здравословно самочувствие. Учениците са амбициозни и в същото време спокойни и удовлетворени, ценят и уважават своите преподаватели. Имат високи цели и дават най-доброто от себе си. Виждам, че амбицията на екипа е да помогне за развитието на младежите и за изграждането на самостоятелно мислене. Наясно съм, че зад това стоят принципи, достойни за уважение, и аргументи, подсказващи увереност. В това училище ръководството и учителите знаят какво правят и зад всяко тяхно решение стои ясна  педагогическа теза. Силно впечатлена съм от възможността  младите хора да бъдат напътствани и подкрепяни както от училищния психолог, така и от всички свои преподаватели. Аз и моите деца станахме свидетели в два прекрасни дни на инициативата „Сцена на проектите“, където учениците ни представиха с висока доза креативност всичко онова, което знаят и могат. Беше много поучително и вдъхновяващо. Възпитаниците на Гимназия „Райко Цончев“  са творци, експериментатори, откриватели; не се боят да навлизат в нови непознати територии, за да изберат онова, което най-силно ги привлича. Забелязах, че са готови да дадат цялото си сърце и душа, за да завършат качествено своя проект. Възхитена съм от техния ентусиазъм и от взаимното уважение помежду им.

От септември поемате осмокласниците на иновативно училище „Райко Цончев“. Те ще са четвъртият поред випуск с интензивно изучаване на испански език. Какви са амбициите Ви?

              Отговорността е голяма, защото ЧПГ “Райко Цончев“ е единствената  гимназия на територията на област Добрич, която дава възможност испанският език да бъде изучаван интензивно  като първи чужд. Моите амбиции, както и амбициите и  колегите ми от катедра „Испански език“-  г-жа Надя Петкова и г-жа  Ивелина Добрева, са да подбудим любовта на учениците към испанския език и култура. Ще се постараем максимално да ги въвлечем в интерактивни дейности на испански език, пресъздаване на испански предавания, повече четене и коментари на испанска литература, вестници, списания, гледане и коментар на испаноезични филми в класната стая; обсъждане на казуси, организиране на ролеви игри навън или в класната стая отново на испански. Ще слушаме испанска музика и ще учим латино танци! Огъня на учениците мисля да поддържам, като акцентирам върху най-доброто, на което всеки от тях е способен, да ги мотивирам да изучават този прекрасен език, който е най-говоримият в цял свят и който ще им отвори много  врати. Започваме работа и по реализирането на една обща наша идея – организирането на ученически фестивал за театър и драма на испански език.   Всичко това ще  превърне нашите момичета и момчета в още по-комуникативни, жизнерадостни и целеустремени личности.

Ученици и учители от пет държави взеха участие в последна мобилност по проект за опазване на околната среда

През изминалата седмица (07-11 юни) ученици и учители от Гимназия „Райко Цончев“ се включиха в последната мобилност, проведена във виртуална среда, по проект Save the future not only today (2018-1CZ01-КА229-048026_4), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. В него си партнират пет училища от Чехия, Румъния, Латвия, Турция и България. Координатор на проекта е училището от Чехия.

Домакин на виртуалната мобилност бе партньорското училище от Фокшани, Румъния. В рамките на пет дни ученици и учители от партньорските държави се включиха в множество дейности, свързани с темата на проекта, сред които: работилница за изработване на моливници от пластмаса, стъкло, хартия или метал; работилница за създаване на акростих по зададена дума (природа, рециклиране и др.); работилница за изработване на постери за отбелязването на Световния ден на океаните (8 юни) и други. Бяха споделени и любопитни моменти от културата и обичайте на домакините. Учениците от всяка страна бяха подготвили и заснели видеа с характерна фолклорна песен,  които бяха представени по време на мобилността.

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за проблемите, свързани с околната среда, природата, чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и междукултурна компетентност.