Категория: Новини

Гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на събитие за представяне на интелектуални продукти и споделяне на опит по Еразъм + проект

През тази седмица, в периода 7-8 юни Гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич бе домакин на събитие за представяне на интелектуални продукти и работна среща на партньорите по Еразъм + проект: Мрежа Семейство-Училище (Family-School Network, 2020-1-IT02-KA201-079822). Темата на събитието бе „Въздействието на Еразъм + върху училищното общество“ и на него присъстваха учители, ученици, родители и заинтересовани лица от няколко образователни институции. По време на събитието координаторът от Италия представи целите на проекта, експерти обърнаха специално внимание на ползите за училището, в частност за учениците и учителите, като част от Еразъм  + общността, а ученици, учители и родители от Гимназия „Райко Цончев“ споделиха личен опит, предимства и предизвикателства от участието си в Еразъм + мобилности.

В проекта Family-School Network си партнират шест институции от четири държави: две от Италия, две от Северна Ирландия и по една от Словакия и България. Той е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Еразъм+, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност.

Това е първи проект за Гимназия „Райко Цончев“, като партньор по Ключова дейност КА201. Характерно за проектите по тази дейност е създаването на интелектуален продукт.

Първият интелектуален продукт по проекта „Наръчник за учители“ е вече факт и той се състои от разработени методични материали, в резултат на проведено специфично методологично обучение на учители за развиване на умения за диалог със семействата на учениците за насърчаване обмена по Еразъм+.

Вторият интелектуален продукт, който е в процес на разработване се изразява в създаване на дигитална платформа за взаимодействие на семействата, чиито деца участват в мобилности за обмен по програмата.

„Инструменти за емоционална комуникация“ е третият планиран продукт, който предстои да бъде разработен, чрез създаването на видео-разкази от участниците по време на мобилностите.

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/FSNBulgaria

Гимназия “Райко Цончев” бе домакин на ученици и учители от четири държави по Еразъм +проект

През изминалата седмица, в периода от 30 май до 03 юни Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич бе домакин на четвъртата поред мобилност в рамките на проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (Creative and active education – Body, mind, spirit, №2020-1-RO01-KA227- SCH-095525), съфинансиран по програма Еразъм +. Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227). Партньорството е изградено между шест училища от пет държави – две от Румъния и по едно от Италия, Турция, Чехия и България, като то стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

Срещата в Добрич се проведе под наслова „Природно и архитектурно наследство“. Обхватът на мобилността включваше организиране на дейности с творческо и активно участие на учениците за: опознаване на значението на природното и архитектурното наследство за изграждането на идентичност; подобряване на живота на хората и разглеждане на културното наследство като инструмент за положителна промяна; насърчаване на толерантност към другите; личностно развитие чрез стимулиране на креативност; придобиване на нови умения за ориентиране в света/живота; развитие на житейски умения и практически умения; разширяване на кръгозора на участниците; повишаване на мотивацията за учене; подобряване на уменията за работа в екип; повишаване на самочувствието; усвояване на езикови умения и развитие на комуникативни умения на чужд език; изграждане на устойчиви приятелства и разширяване на мрежата от контакти; развитие на умения за социализация и други.

Дейностите, организирани от Гимназия „Райко Цончев“, в които участваха ученици и учители от шестте партньорски училища включваха: игри за разчупване на леда; демонстрация на обред за месене на хляб и неговото значение за българската култура; презентации за природно и архитектурно наследство, защитено от закона/ЮНЕСКО в страните-партньори; представяне на интерактивен пътеводител „Чудесата на природата и архитектурата“, разработен от ученици на Гиназия „Райко Цончев“; фотоизложба на архитектурни обекти; работилница “Открийте наследството” – игра за лов на наследство; работилница: „Нашето наследство-нашата идентичност”-създаване на еднодневна пешеходна обиколка върху постер; пешеходни маршрути в Природен и археологически резерват Калиакра, Архитектурно-парков комплекс „Двореца” и Ботаническата градина в Балчик, и Архитектурно-исторически резерват Жеравна; творчески фотоконкурс „Наше наследство”, работилница за „Леене на хартия и декориране с билки, сухи цветя, семена” в Художествена галерия-гр. Добрич; работилница „Грънчарство от глина” в Регионален исторически музей Добрич; посещение на Историческия парк в с. Неофит Рилски, Етнографската къща и Архитектурно-етнографския комплекс на открито „Стария Добрич”; българска фолклорна вечер.

Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.

Сред резултатите към, които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство и др..

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/CreActiveBMS

Покана за включване в събитие за споделяне на опит във връзка с Еразъм+ проект Family-school network.

Oтправяме покана към всички лица, заети в сферата на образованието, родители и ученици за включване в онлайн събитие за споделяне на опит във връзка с Еразъм+ проект Family-school network.
Събитието ще се проведе онлайн чрез Google Meet на 07.06 (вторник) от 9:30 ч., българско време.
Линк и код към срещата: https://meet.google.com/ktn-cgwm-osd
Otherwise, to join by phone, dial +1 337-435-0242 and enter this PIN: 116 082 756#
Необходима е предварителна регистрация на следния линк: https://forms.gle/L4wenbksgdLfkANy9
Програма:
09.30: Registration
09.45: Welcome to Rayko Tsonchev High school
10.00: Family-School Network Project
10:20: Benefits of Erasmus + for the school society
10:40: Parents’ voice: the role of families in Erasmus + mobilities
11:00: Coffee Break
11:15: Teachers’ point of view: Erasmus + as a tool for professional development and improvement
11:45: The Students’ story: things learned during the Erasmus+ experience
12.30: Questions
Партньори:
-Antares Ltd–Рим, Италия
-Istituto Omnicomprensivo–Орте, Италия
-Technical Secondary School- Попрад,Словакия
-Rayko Tsonchev Secondary School- Добрич, България
-GEMS Northern Ireland Limited –Белфаст, Северна Ирландия
-Malone Integrated College –Белфаст, Северна Ирландия
Уебсайт на проекта: https://www.family-school-network.info/

Prague’s architectural, cultural, and natural heritage

UNESCO protects the historical centre of Prague Prague is an essential urban monument reservation. The historic core, 866 hectares in size, encompasses the unique city ensemble of the Prague Castle and Hradčany, Malá Strana (Lesser Side) including Karlův most (Charles Bridge), Staré Město (Old Town) with Josefov (the preserved section of the former Jewish town), Nové Město (New Town), Vyšehrad and each of the monuments within these areas. It was included on the UNESCO List in 1992. Each part of the capital city of the Czech Lands – the Lesser Town, the Castle District, the Old and New Towns, was developed from the 10th century onwards. Prague Castle, the Cathedral of St. Vitus and Charles Bridge, many churches and palaces form a magnificent architectural, artistic and spiritual ensemble.
Пускане на видеото

Prague Castle is a castle complex in Prague, Czech Republic, built in the 9th century.

Now it is the official office of the President of the Czech Republic. The castle used to be a seat of power for kings of Bohemia, Holy Roman emperors, and presidents of Czechoslovakia. The Bohemian Crown Jewels are kept within a hidden room inside it.

According to the Guinness Book of Records, Prague Castle is the largest ancient castle globally, occupying an area of almost 70,000 square meters, at about 570 meters in length and an average of about 130 meters wide. The castle is among Prague's most visited tourist attractions, attracting over 1.8 million visitors annually.

A UNESCO World Heritage site consists of a large-scale composition of palaces and ecclesiastical buildings of various architectural styles, from Romanesque-style buildings from the 10th century to Gothic modifications of the 14th century.

The wonders of nature and architecture

About the project:

The Erasmus + project “Creative and active education – Body, mind, spirit” is a strategic partnership between six schools from Romania, Italy, Turkey, Prague and Bulgaria, which started on 01.03.2021 and will run for 24 months. The goal of the project is to stimulate the artistic and cognitive potential of the students to find creative and innovative solutions to current challenges and risks of society.  (№ 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525)

The objectives of the project are:

1. developing student’s artistic and creative skills and ICT competences;

2. promoting a balanced lifestyle by movement and healthy food;

3. improving of the level of communication in English and learning foreign languages;

4. awareness and valorization by students of the European cultural heritage;

5. involvement in the activities of the project of disadvantaged students to increase tolerance and inclusion in school.

Partner schools

click on the flag

NAZILLI FEN LISESI, Turkey

Liceul cu Program Sportiv Cetate, Deva, Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, Romania

Liceo Artistico "M.Preti/A. Frangipane" Reggio Calabria, Italy

Anglo - německá obchodní akademie a.s., Czech Republic

Sdruzhenie Chastna profilirana gimnaziya po turizam I predpriemachestvo Rayko Tsonchev, Bulgaria

Интерактивен екскурзовод за природното и архитектурно наследство, създаден от ученици от Частна специализирана гимназия по туризъм и предприемачество “Райко Цончев”. Продуктът е създаден по проект Еразъм +: „Творческо и активно образование – Тяло, ум, дух“. Проектът Еразъм + „Творческо и активно образование – Тяло, ум, дух” (№ 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е изграден със стратегическото партньорство между шест училища от Румъния, Италия, Турция, Прага и България, който стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Целта на проекта е стимулиране на артистичния и познавателния потенциал на студентите за намиране на творчески и иновативни решения на съвременните предизвикателства и рискове на обществото.

Заповядайте на концерта „УСТРЕМЕНИ“ на абитуриентите на Студио „Сарандев“

Очаквайте концерта „УСТРЕМЕНИ“ на абитуриентите на Студио за поп-рок певци „Сарандев“ – Неда Александрова, Лидия Лазарова и Мартина Пейчева – абитуриентите Випуск 2022-ра на Студио „Сарандев“ при Младежки център – Добрич ви канят на своя самостоятелен концерт. Той ще се състои точно след една седмица – на 14 април (четвъртък) от 18:30 ч. в залата на Младежки център.

Трите пораснали момичета ще представят пред публиката любими свои песни – както солови, така и ансамблови. Те ще изпълнят за пръв път на сцена и една нова песен, написана специално за събитието. Песента се казва „Устремени“. Текстът е на техния вокален педагог Елена Карабельова, а мелодията е съчинена от самите тях. Името на песента ще бъде и мото на предстоящия концерт.

За да бъде още по-интересна и разнообразна програмата, Неда, Лидия и Мартина са поканили и гости – своите приятели от Студио „Сарандев“ Росен Петров и Максим Панайотов, както и талантливите танцьори от Театър „Дея“ с ръководител Лана Анцаридзе. Музика, младост, талант и красота, съчетани с добър звук и сценично осветление – на всичко това можете да се насладите на 14 април!

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ ПРЕДСТАВЯТ БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО НАСЛЕДСТВО ПРЕД ВРЪСТНИЦИ В ИТАЛИЯ

Група от четирима ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие във втора мобилност в рамките на проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (Creative and active education – Body, mind, spirit) по програма „Еразъм+“, която се проведе в  периода от 14 до 18 март в гр. Реджо ди Калабрия (Италия). Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227).

Мобилността бе под наслов „Арт терапия“ и бе насочена към дейности, свързани с развитието на житейски умения и способности, които засилват креативността; стимулиране на творческия потенциал на учениците чрез изкуство като живопис, скулптура, гравиране и графика; запознаване с културното наследство на държавите-участници; използване на арт-терапия за подобряване на артистичните и лични умения; посещение на културни обекти и оценяване на италианските културни традиции.

Програмата за участниците, изготвена от домакините Liceo Artistico “Preti-Frangipane” включваше: работилници по керамика и шоколадови скулптури; посещение на училищен музей; посещение на Национален археологически музей, градска галерия и община в град Реджо ди Калабрия; посещение на културни и архитектурни обекти в град Шила (църква “Св. Дух”, където се запознаване с консервационните работи на учениците по обзавеждането и произведенията на изкуството и замъка “Руфо”); посещение на археологически разкопки във Villa Romana di Casignana, археологически музей в Локри, ферма за производство на плодове, млечни продукти и вино “Barone Macrì”, Джераче, типично древно калабрийско село; посещение на Музей на бергамота (цитрусов плод) и представяне на свойствата на бергамота за здравословен живот; представяне на традиционното фолклорно наследство на различните страни.

Учениците от Гимназия „Райко Цончев“ представиха пред своите връстници  присъщите за българския фолклор обичаи, традиции и музика, а чрез танц показаха характерното за Добруджанския регион хоро-опас.

„Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

Международния ден на Франкофонията

На 17 март 2022г. Гимназия “Райко Цончев” отбеляза Международния ден на Франкофонията с инициатива на ученици от 9., 10. и 11. клас.
Под наставничеството на своя преподавател г-жа Корнелия Вълкова момичетата и момчетата, изучаващи френския език като втори чужд, подготвиха програма, в която включиха френска поезия и музика, игри, караоке с френски песни, презентираха интeресни факти за Франция и езика й. Публиката, ученици, учители и служители от структурата, също бяха активно въвлечени в събитието.
Merci beaucoup!

Отличия за ученици на Гимназия “Райко Цончев” на Областен конкурс рецитал “За да я има България”

На 10 март 2022 се проведе официалното награждаване на отличените ученици в Областния конкурс рецитал “За да я има България”, организиран от Община Добрич.
В четвърта възрастова група първото място бе присъдено на Христо Ташев, а специалната награда на кмета на Община град Добрич бе връчена на Давид Михайлов от 9 б клас.
Двамата младежи имаха възможността да рецитират отличените произведения на Заседание на Общинския съвет.
 
Поздравления за учениците и техния учител – г-жа Маргарита Христова.

Учениците от ЧПГ “Райко Цончев“ събират хранителни продукти за бежанци от Украйна

Учениците от Частна профилирана гимназия “Райко Цончев”- Добрич са предприели кампания по събиране на хранителни продукти за очакваните да  пристигнат  украинци. „Кампанията възникна спонтанно, но от много страни , казва училищният психолог Ирина Иванова. Кампанията е обвързана с готовността на нашия град да приеме бежанци от Украйна.

В гимназията събират всичко, което е необходимо на първо време да посрещнем  украинците. Учениците сами проявили интерес към дейността на БЧК, за да изпълнят и изискванията . Носят пакетирана, вакуумирана храна и дори хляб. Носят свежи плодове и санитарни принадлежности. Деветокласниците   Самуил Василев и Христо Ташев смятат, че трябва да са съпричастни към хората, които бягат от война. Те доброволно са донесли продукти и са готови да помагат по всякакъв начин.

Децата следят новините, очакванията им са свързани с край на войната. “Това нещо не трябва да се случва както в европейска държава, така и по целия свят“, категоричен е Христо.