Категория: Новини

Ученически съвет бе учреден към ЧПГТП “Райко Цончев”

Ученически съвет

В началото на учебната 2022-2023 г. стартира процедура по обновяване състава на Ученическия съвет /УС/ към ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич, с координатор – г-жа Дияна Вълчанова – зам. директор и помощник-координатор – г-жа Ивета Димова– учител по английски език. Чрез подбор по класове, випуски и по препоръка на класните ръководители в УС се включиха активни и креативни ученици, желаещи да участват в организацията на интересни и полезни събития и проекти, които са традиционна част от живота на ученическата общност и да представят гимназията на междуучилищни форуми и състезания. На 14.11.2022 г. с явно гласуване беше избрано ръководството на Ученическия съвет и състава по длъжности:
 1. Диляна Чопаринова от 12 Б клас – председател на УС
 2. Радостин Русев от 12 В клас – заместник-председател на УС
 3. Елена Христова от 11 В клас– секретар на УС
 4. Инес Серихан от 11 Б клас –касиер
 5. Йоана Иванова от 9 Б клас – зам. касиер
Членове:
 1. Милица Георгиева от 8 А клас
 2. Яница Михайлова от 8 А клас
 3. Камелия Койчева от 8 Б Клас
 4. Денислав Димитров от 8 В клас
 5. Даная Димитрова от 9 А клас
 6. Стефани Георгиева от 9 Б клас
 7. Йоана Иванова от 9 Б клас
 8. Божидара Костадинова от 9 В клас
 9. Валентин Андреев от 10 А
 10. Ивелина Иванова от 10 Б
 11. Христо Ташев от 10 В
 12. Ивет Валентинова от 11 Б
 13. Габриела Ангелова от 11 В
 14. Тихомир Делиев от 11 В
 15. Константин Киров от 12 В
 16. Александрина Янкова от 12 Г

Бинарен урок “Маркетинг на спортните стоки”

Учителите Йордан Дейков по ФВС и Жулияна Георгиева по Предприемачество подготвиха интересен и полезен бинарен урок на тема: “Маркетинг на спортните стоки”.

Учениците от 11 Б клас се разделиха на групи и бяха предизвикани да влязат в ролята на футболни мениджъри, да изготвят своя маркетингова стратегия и да осъществят ключово важни трансфери на свои футболисти. В края на часа беше направен разбор на финансите и най-успешните футболни мениджъри представиха своята стратегия, продуктовата и ценовата си политика.

 

УЧЕНИЦИ ОТ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУМЪНИЯ ПО проект Creative and active education

УЧЕНИЦИ ОТ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУМЪНИЯ ПО ЕРАЗЪМ+

      Група от пет ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие в мобилност към проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (Creative and active education – Body, mind, spirit №2020-1-RO01-KA227- SCH-095525) по програма „Еразъм+“, която се проведе в периода от 19 до 23 септември в Думбравени (Румъния).

      Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227).

      Мобилността бе под наслов „Литературата и благосъстоянието“ и бе насочена към дейности свързани с опознаването на литературните наследства на страните участващи в проекта – България, Румъния, Турция, Италия и Чехия. Учениците имаха възможност да представят театрална драматизация по литературен текст, да се включат в изграждането на изложба посветена на „Малкия принц“ както и да участват в работилници целящи да развият тяхното творческо мислене.

      В програмата изготвена от Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni бе включено и посещение на Университет “Ștefan cel Mare” в Сучеава, Румъния където участниците се включиха в дебат на тема „Емоционално развитие“, както и в работилница представена от специалист в сферата на психологията на тема „Важно ли е да се грижим за нашето благосъстояние?“.

      По време на престоя си учениците посетиха манастир Sucevița, част от световното и културно наследство на ЮНЕСКО в Румъния, манастир Sf. Ioan, the крепостта в Сучеава;  музей на селото Буковина и  крепостта Piatra Neamț.

      „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“(2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от пет държави – Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

      Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.

Ученици от 8 и 9 клас от предприемачески профил се включиха в зелен предприемачески лагер

Учениците от 8 Б и 9 Б клас се включиха в “Зелен” орнитоложки предприемачески лагер в село Крапец.

Поканата за включване дойде от проф. Петър Шурулинков от БАН и преподавател в Софийски университет.

Учениците имаха възможност лично да се включат в маркиране и описване на птиците, проследиха начина, по който се проследява възрастта, състоянието и охранеността на птиците, които мигрират в този район.

 Чрез опръстеняването се проучват миграционните пътища на птиците и се прави мониторинг на пернатите. Приятен страничен ефект от тази дейност е, че младите доброволци, ангажирани в нея, стават бъдещи природозащитници. “България- БАН-София“ – това пише на всеки пръстен, а после следва индивидуален номер.

Ученици от Гимназия „Райко Цончев“ посетиха Италия, по проект Family School Network

В периода 10 – 14 октомври 2022 десет ученици ЧПГТП „Райко Цончев“, на възраст от 15 до 18 години участваха в обща мобилност и гостуваха на партньорите ни в град Орте, Италия. Програмата беше богата и разнообразна на събития: представяне на постигнатото по проекта, културно-исторически турове, спортни надпревари и най-важното – възможност за непрекъснато общуване на децата. Домакините ни изтъкнаха многократно една от най- големите ползи за тях – възможността приемащите семейства да създадат своя общност, да положат началото на нови дълготрайни отношения и приятелства. За гимназията този проект е начин да надзърнем в един различен свят и да разберем, че независимо от език, религия и националност, младите хора никак не са различни в емоциите, интересите и идеите си. Всички ние споделяме общите европейски ценности и се гордеем с това. В проекта Family-School Network, № 2020-1-IT02-KA201-079822 си партнират шест организации от четири държави: две от Италия, две от Северна Ирландия и по една от Словакия и България. Той е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Еразъм+, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за младежки мобилности.  

Учениците от осмите класове на ЧПГ “Райко Цончев” се включиха в инициативата “Посланици на здравето”

Учениците от осмите класове на ЧПГ “Райко Цончев” се включиха в инициативата “Посланици на здравето”. Младежите бяха провокирани да мислят по темите за здравословно хранене, активен начин на живот, спорт, общуване.
Кампанията бе открита с шествие на всички ученици от площад „Свобода“ до градския парк, където се проведе и турнир по бягане.
Кампанията бе свързана с акцент и фокус върху две събития – Международния ден на белия бастун, който се отбелязва на 15 октомври и  14 ноември – Международният ден за борба с диабета.

УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУМЪНИЯ ПО ЕРАЗЪМ+

 

Група от пет ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие в мобилност към проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (Creative and
active education – Body, mind, spirit №2020-1-RO01-KA227- SCH-095525) по програма „Еразъм+“, която се проведе в периода от 19 до 23 септември в Думбравени (Румъния).
Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-
19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227).
Мобилността бе под наслов „Литературата и благосъстоянието“ и бе насочена към дейности свързани с опознаването на литературните наследства на страните участващи в
проекта – България, Румъния, Турция, Италия и Чехия. Учениците имаха възможност да представят театрална драматизация по литературен текст, да се включат в изграждането на изложба посветена на „Малкия принц“ както и да участват в работилници целящи да развият тяхното творческо мислене.
В програмата изготвена от Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni бе включено и посещение на Университет “Ștefan cel Mare” в Сучеава, Румъния където
участниците се включиха в дебат на тема „Емоционално развитие“, както и в работилница представена от специалист в сферата на психологията на тема „Важно ли е да се грижим за нашето благосъстояние?“.
По време на престоя си учениците посетиха манастир Sucevița, част от световното и културно наследство на ЮНЕСКО в Румъния, манастир Sf. Ioan, the крепостта в
Сучеава; музей на селото Буковина и крепостта Piatra Neamț. „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“(2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от пет държави – Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.
Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства
и рискове на обществото.

Откриване на новата учебна 2022 /2023 година в Гимназия “Райко ЦОнчев”

Откриване на новата учебна година 2022
Днес е 15-ти септември! Празник за тези, които плахо прекрачиха за първи път прага на знанието и онези, които с нетърпение и малко тъга отвориха последната глава на книгата, наречена училище. Празник на тези, които с вълнение и гордост изпратиха децата си, и на онези, които ги посрещнаха с любов и топлота. Празник, на който всички ние честваме тържеството на духовността, знанието и просветлението. Днес удари първият училищен звънец. За първокласниците бе началото на училищния живот, на нови приятелства и знания. За осмокласниците той бе покана и обещание за щастливи и незабравими пет години, ново начало, нова стъпка в живота. За дванайсетокласницитв този звънец отбеляза началото на края на един етап от живота и надеждата за едно успешно бъдеще. На добър час на всички колеги, ученици и родители!

Сформиране на групи за изкуства и спорт по НП Заедно в изкуството и в спорта

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От Ръководството на ЧПГТП “Райко Цончев”

град Добрич

Уважаеми ученици и родители,

След събиране и обработка на анкетните карти, които попълнихте във връзка с одобрен проект на ЧПГТП “Райко Цончев”, град Добрич по НП “Заедно в изкуството и в спорта” към МОН и сформиране на групи по двата модула, Ви информираме за следното:

Плануваме сформирането на две групи по Модул 1 – Изкуства и две групи по Модул 2- Спорт:

 • Направление: Танцово изкуство, категория: Български народни танци, възрастова група: 8-12 клас
 • Направление: Театрално изкуство, категория: Съвременен театър, възрастова група: 8-12 клас
 • Вид спорт: Футбол, юноши, възрастова група: 8-10 клас
 • Вид спорт: Футбол, юноши, възрастова група: 11-12 клас

В тази връзка ще имаме необходимост от назначаване на специалисти в следните направления:

 • Специалист/Ръководител по народни танци
 • Специалист/Ръководител – театрално изкуство
 • Треньор по футбол

Гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на събитие за представяне на интелектуални продукти и споделяне на опит по Еразъм + проект

През тази седмица, в периода 7-8 юни Гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич бе домакин на събитие за представяне на интелектуални продукти и работна среща на партньорите по Еразъм + проект: Мрежа Семейство-Училище (Family-School Network, 2020-1-IT02-KA201-079822). Темата на събитието бе „Въздействието на Еразъм + върху училищното общество“ и на него присъстваха учители, ученици, родители и заинтересовани лица от няколко образователни институции. По време на събитието координаторът от Италия представи целите на проекта, експерти обърнаха специално внимание на ползите за училището, в частност за учениците и учителите, като част от Еразъм  + общността, а ученици, учители и родители от Гимназия „Райко Цончев“ споделиха личен опит, предимства и предизвикателства от участието си в Еразъм + мобилности.

В проекта Family-School Network си партнират шест институции от четири държави: две от Италия, две от Северна Ирландия и по една от Словакия и България. Той е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Еразъм+, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност.

Това е първи проект за Гимназия „Райко Цончев“, като партньор по Ключова дейност КА201. Характерно за проектите по тази дейност е създаването на интелектуален продукт.

Първият интелектуален продукт по проекта „Наръчник за учители“ е вече факт и той се състои от разработени методични материали, в резултат на проведено специфично методологично обучение на учители за развиване на умения за диалог със семействата на учениците за насърчаване обмена по Еразъм+.

Вторият интелектуален продукт, който е в процес на разработване се изразява в създаване на дигитална платформа за взаимодействие на семействата, чиито деца участват в мобилности за обмен по програмата.

„Инструменти за емоционална комуникация“ е третият планиран продукт, който предстои да бъде разработен, чрез създаването на видео-разкази от участниците по време на мобилностите.

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/FSNBulgaria