Ученици

От откриването на Гимназията през 2007 до  момента са се дипломирали 104 ученици.  

През учебната 2019-2020 година в Частна профилирана гимназия се обучават 66 възпитаници в 4 специалности: Туризъм, Предприемачество, Софтуерни и хардуерни науки, Чужди езици.

Гимназията ни привлича едни от най-добрите ученици в област Добрич с национални и областни постижения в различни направления.