Ученици

От откриването на Гимназията през 2011 до 2018 тук са се дипломирали 90 ученици.  

През учебната 2018-2019 година в Частна профилирана гимназия се обучават 52 възпитаници в 4 специалности: Туризъм, Предприемачество, Софтуерни и хардуерни науки, Чужди езици.

Гимназията ни привлича едни от най-добрите ученици в област Добрич с национални и областни постижения в различни направления.