Учители

Магистър по английска филология от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“и по магистър туризъм от ИУ- Варна. Преподавател във Висше училище по мениджмънт. Сътрудник в Департамента за модерни обучителни методи. Участва в множество международни форуми, свързани с образованието. Автор на научни статии, публикувани в наши и международни сборници и списания. Ментор на млади педагози и учители, повишаващи квалификацията си.

Работата й се отличава с оригиналност на идеите, умение за синтез на учебните дисциплини, екипно взаимодействие при реализиране на проекти.

Определя мисията си така: „С търпение и отговорност да подкрепям всяко творческо начало“.

Цветинка Орешарова е магистър по математика от Софийския университет.  От 2008 година придобива диплома за бакалавър по английска филология отново от СУ “Св. Климент Охридски”.

Работила е 25 години в Природо-математическа гимназия град Добрич, 6 години в ЧГ “Леонардо да Винчи”, а от 2 години е преподавател в СУ “Св. св. Кирил и Методий” и ЧПГТП “Райко Цончев”.

Нейни ученици многократно са печелили призови места в областни, национални и международни състезания по математика. През 2011 възпитаниците й се класират на Международна олимпиада по математика в Москва, а на следващата година заемат II място на същата олимпиада.

Притежава сертификат за участие във форум на майсторите  (учители-иноватори), издаден от Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт.  

Магистър по История и география от ВТУ,,Св. св.Кирил и Методий”. Присъдена и е втора степен на професионална квалификация. Базов учител на Департамента за модерни обучителни методи.

Бакалавър по приложна лингвистика с френски и испански език от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Бакалавър по начална педагогика от същия университет. Креативен и отдаден на учениците си млад специалист, чиято мисия е да бъде по-знаещият приятел, който се стреми да подготвя личности с качества, знания и умения.

Магистър по спортен мениджмънт от Националната спортна академия “Васил Левски” и бакалавър  – треньор по вдигане на тежести и силова подготовка.

“Майстор на спорта” по вдигане на тежести. Треньор по фитнес и бодибилдинг. Многократен медалист от държавни първенства и международни турнири по вдигане на тежести. Шампион на България за 2017 г. по вдигане на тежести за мъже в категория до 85 кг.

Олга Иванова е арт-педагог и художник. Завършила е ШУ „Еп. Константин Преславски“. Преподава изкуство в гимназия „Райко Цончев“.

Участва в пет международни проекта и в редица комисии за изготвяне на ДОИ по ИИ към Министерството на образованието.  Била е методик в работна група към МОН за изготвяне на учебни програми. Участва с резултати в учебници и учебни помагала по изобразително изкуство.  

Ръководи Школа по изкуства към ОМЦ „Захари Стоянов“ от 1999 г. Нейни възпитаници са носители на множество награди от световни и национални конкурси. За учебната 2016-2017 имат 22 награди. Участва с лични творби в общински и национални изложби. През април 2017 книжарница „Хеликон“ изложи нейна самостоятелна изложба.

Носител е на множество награди, между които Плакет и Грамота на Община Добрич за принос в духовното развитие на град Добрич.

Магистър по маркетинг от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” и професионален бакалавър по маркетинг и мениджмънт от Висше училище по мениджмънт-гр. Варна.

Базов учител към Департамента за модерно образование. Има опит в международни проекти по програма Еразъм +. Автор е на научни публикации. Притежава V Професионално-квалификационна степен.

Има наградени ученици от национални и международни състезания, като “Social Innovation relay”.

Марияна Цанева е магистър по биология и химия от ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Работила е 20 години в Природо-математическа гимназия „Иван Вазов”, 2 години в ПГВМ „Проф.д-р Георги Павлов“, 2 години в ПГ по ТС „М. В. Ломоносов”, а от 2019/2020 учебна година е преподавател в ЧПГТП „Райко Цончев“.

Нейни ученици са печелили призови места в областни и национални състезания. Притежава грамота от Министерството на образованието и науката за значими постижения в подготовката на ученици в Национална олимпиада по биология, 2000 г. и сертификат за участие в V Национално състезание за ключови компетентности по природни науки (химия, физика, биология), 2012 г. – първо място (индивидуално и отборно).

Работила е по много национални проекти и е участвала в един международен проект „Природата около нас”.

Има собствена школа и дългогодишен опит в подготовката на ученици за кандидат-студентски и държавни зрелосни изпити.

Основната ѝ мисия е да изгради мислещи и отговорни личности, които със своите умения и действия ще запазят магията на живота и ще променят света към по-добро.

Магистър по българска филология от ШУ”Епископ Константин Преславски”. 20 години преподавателска дейност в Хг”Св. Св. Кирил и Методий”. Възприемам работата си като мисия за съхраняване на доброто и красотата, за изграждане на чувствителни, мислещи и “зрящи” млади хора.

 

Работата ѝ с учениците има за цел да насърчи изграждането на личности. Личности, чиято първа отличителна черта е отхвърлянето на задължителното. Тези личности превръщат посещаването на учебните занятия в своя мисия, а не в поредното задължение. Тези личности искат да придобиват знания и да се усъвършенстват. Тези личности не се борят просто, за да получат висока оценка, а се борят за изграждане на нови умения и качества, защото не високата оценка е мерилото за интелекта и възможностите, които има човек. Често пъти оценката е субективна и в никакъв случай не е определяща. Често пъти оценката ни поставя в рамка. За съжаление това рамкиране налага ограничения. От своя страна ограниченията възпрепятстват креативността на човек. Липсата на креативност застрашава успеваемостта на личността.

Работата ѝ цели да подбуди у всеки един ученик желание, мисъл, креативност и целеустременост, защото само такъв човек би могъл да промени света към по-добро.