Учители

Мото: „Не само да образоваме учениците, но и да ги вдъхновим.”

Образование: Езикова гимназия с английски език и английска филология

Опит: Дългогодишен преводач на свободна практика, както и към отдел „Проекти” – ВУМ (2013 – 2015 г.). Превод на документи, книги, видеа и извършване на устни симултанни и консекутивни преводи.

Започва активна преподавателска дейност от 2016 г., като през 2017 г. основава собствен Езиков център.

Присъединява се към учителския колектив на ЧПГТП „Райко Цончев” през 2020 г., където преподава на всички нива с акцент на подготвителната година в 8-ми клас. Стреми се да съчетае „старата школа” със съвременните иновативни и интерактивни методи на преподаване.

 

Магистър по българска филология от ШУ”Епископ Константин Преславски”. 20 години преподавателска дейност в Хг”Св. Св. Кирил и Методий”. Възприемам работата си като мисия за съхраняване на доброто и красотата, за изграждане на чувствителни, мислещи и “зрящи” млади хора.

 

Иван Иванов е старши треньор по плуване в  клуб “Добруджа”.

До момента е подготвил 6 национални шампиона, 50 златни медалисти, 76 сребърни медалисти и 82 бронзови медалисти от национални и международни първенства. 
През 2015 г. един от неговите състезатели в 12-годишната възрастова група постигна 00:00:29:23 на 50 метра свободен стил, което се счита за национален рекорд.

През 2017 г. щафетата на плувен клуб „Добруджа” има победи в четири републикански първенства, три от които се считат за национални рекорди.

Магистър по маркетинг от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” и професионален бакалавър по маркетинг и мениджмънт от Висше училище по мениджмънт-гр. Варна.

Базов учител към Департамента за модерно образование. Има опит в международни проекти по програма Еразъм +. Автор е на научни публикации. Притежава V Професионално-квалификационна степен.

Има наградени ученици от национални и международни състезания, като “Social Innovation relay”.

Ирина Петрова завършва Икономически университет- Варна през 2018 г. със специалност „Финанси“. През 2019 г. завършва магистратура „Банков Мениджмънт“ в същия университет.

През 2023 г. завършва и „История и цивилизации с педагогически профил“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и към началото на 2023 й предстои защита на дипломна работа.

Работата ѝ с учениците има за цел да насърчи изграждането на личности. Личности, чиято първа отличителна черта е отхвърлянето на задължителното. Тези личности превръщат посещаването на учебните занятия в своя мисия, а не в поредното задължение. Тези личности искат да придобиват знания и да се усъвършенстват. Тези личности не се борят просто, за да получат висока оценка, а се борят за изграждане на нови умения и качества, защото не високата оценка е мерилото за интелекта и възможностите, които има човек. Често пъти оценката е субективна и в никакъв случай не е определяща. Често пъти оценката ни поставя в рамка. За съжаление това рамкиране налага ограничения. От своя страна ограниченията възпрепятстват креативността на човек. Липсата на креативност застрашава успеваемостта на личността.

Магистър по спортен мениджмънт от Националната спортна академия “Васил Левски” и бакалавър  – треньор по вдигане на тежести и силова подготовка.

“Майстор на спорта” по вдигане на тежести. Треньор по фитнес и бодибилдинг. Многократен медалист от държавни първенства и международни турнири по вдигане на тежести. Шампион на България за 2017 г. по вдигане на тежести за мъже в категория до 85 кг.

Ивета Димова е възпитаник на Великотърновския университет със завършен Бакалавър специалност Приложна лингвистика (английски език + втори чужд език словашки) и завършена квалификация за Учител по Английски език.

Има печелени призови награди в конкурси за превод, както и публикации в Литературен вестник.

Иванка Трифонова завършва ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, със специалност История. Има професионален стаж повече от 40 години. Нейни ученици са носители  на множество награди и постижения. 

Стреми се да изгради мислещи, търсещи и готови на предизвикателства млади хора.

Магистър по английски и немски език от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново.

Придобит втори клас квалификация за учители по немски език от ИПКУ „Петър Берон“, Варна, второ ПКС.

Притежава международни сертификати по английски език за учители от Университета Кеймбридж, Великобритания, модули 1,2,3.

През май 2011 и май 2020 е отличена от МОН с почетно отличие за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на училищното образование.

През годините е подготвила много успешни ученици, доказали се е в не едно състезание и олимпиади, изпити за матура и САЕ към Университета

Кеймбридж. Сред тях има лауреати от олимпиади и международни състезания.

По пътя на усъвършенстването е посещавала езикови курсове в страната и в чужбина, организирала е международни семинари по програма Еразъм с участието на ученици.

Непрекъснато се усъвършенства за да бъде максимално полезна за своите ученици и колеги. Посетила е много семинари и конференции по езика, които са я обогатили със знания и желание за ползотворна работа. Има отлично сътрудничество с колеги от страната и чужбина, а също и с партньори от различни издателства и Езиков център АВО-БЕЛ.

Любими цитати:

„Тези, които знаят, го правят. Тези, които разбират, учат.“

„Няма рецепта да бъдеш страхотен учител, това е уникалното при тях.“

Маргарита Найденова e  завършила ПУ “ Паисий Хилендарски” – Пловдив , спец. Химия и физика. През 2001 година завършва  Технически университет – София, специалност “Качество и стандартизация “. 
 
 
👍
Магистър по финансов контрол от ”УНСС-София”, бакалавър по стопанска логистика от УНСС-София”. Две учителски квалификации за учител по икономика от “Висше Училище Международен Колеж- град Добрич и за учител по математика от “Шуменският университет Епископ Константин Преславски -гр. Варна”. За мен работата с деца е най-отговорната и удовлетворяваща.
Пред нас стои “бъдещето ни” и е изключително важно да направим от тях едни силни и знаещи хора. Моята задача е да създам в тях желанието за знания и успех.

Марияна Тодорова е с магистърска степен по специалност ,,Английска филология‘‘, има професионална квалификация филолог и учител по английски език и литература, и специализация по превод от ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘.

С допълнителни специализации по ,,Английски език чрез литература и творческо писане‘‘, ,,Междукултурно обучение по английски език‘‘, ,,Ефективни бизнес комуникации на английски език‘‘, ,,Билингвално образование‘‘, ,,Образователен мениджмънт‘‘ и др. Монтесори-учител, обучител на учители, член на научното жури на две от изданията на международната конференция по билингвизъм на университета в Малта през 2015 и 2019, участник с доклад на световния конгрес на учителите по чужди езици през 2022, автор на статии в български и международни издания, гост-преподавател по бизнес английски и комуникации в университетите на Бирмингам – Великобритания, Ополе – Полша, Нирегихаза – Унгария и Браганца – Португалия.

От създаването на гимназията през 2007 година преподава английски език на ученици от 8-ми до 12-ти клас, профилиращи предмети на английски език в профил ,,Туризъм‘‘ и бизнес английски и комуникации като избираем модул в 11-ти клас. Координатор и участник в международни проекти на гимназията от 2010 до момента, организатор на състезания по английски език, създател на тематични уроци за екипно преподаване с колеги по различни предмети. Членува в БАПА (Българска асоциация на преподавателите по английски език).

Бакалавър по приложна лингвистика с френски и испански език от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Бакалавър по начална педагогика от същия университет. Креативен и отдаден на учениците си млад специалист, чиято мисия е да бъде по-знаещият приятел, който се стреми да подготвя личности с качества, знания и умения.

Нина Топалска е магистър по българска филология от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Съвременна българска лингвистика“. През 2016 г. придобива докторска степен по български език в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Автор на монография и научни статии в областта на стилистиката и текстолингвистиката. Почти 20 години се занимава с редакция и корекция на книги и списания.

В преподавателската си работа цени диалогичността, свободата в изразяването на идеите, индивидуалния подход към всеки ученик и творческото начало.

Като основна задача си поставя доброто овладяване на езиковите норми и вникването в смисъла на литературата като извор на житейски опит. Прилага интердисциплинарен подход в обучението, който позволява изграждане на естетически вкус и критическо мислене в диалог с различни изкуства като киното и театъра.

Олга Иванова е арт-педагог и художник. Завършила е ШУ „Еп. Константин Преславски“. Преподава изкуство в гимназия „Райко Цончев“.

Участва в пет международни проекта и в редица комисии за изготвяне на ДОИ по ИИ към Министерството на образованието.  Била е методик в работна група към МОН за изготвяне на учебни програми. Участва с резултати в учебници и учебни помагала по изобразително изкуство.  

Ръководи Школа по изкуства към ОМЦ „Захари Стоянов“ от 1999 г. Нейни възпитаници са носители на множество награди от световни и национални конкурси. За учебната 2016-2017 имат 22 награди. Участва с лични творби в общински и национални изложби. През април 2017 книжарница „Хеликон“ изложи нейна самостоятелна изложба.

Носител е на множество награди, между които Плакет и Грамота на Община Добрич за принос в духовното развитие на град Добрич.