НАГРАДА „НАСЛЕДНИЦИ НА РАЙКО ЦОНЧЕВ“

Делото на първия добрички дарител Райко Цончев, финансирал построяването на училище в началото на XX век, е продължено от неговия правнук Боян Цончев. Той живее във Великобритания и работи като финансов консултант и ръководи собствен бизнес. Семеен е, има един син, а неговата съпруга е учителка.

 „Изключително съм впечатлен от атмосферата в училището и от учениците, които срещнах. Много талантливи и интересни младежи. Това е моето първо посещение в гимназията, живея в чужбина и до момента не съм имал възможността да дойда“ – споделя той и решава да учреди награда за най-добрия ученик на випуска с идея да продължи делото на своя прародител: „Аз искам да давам награда на млади хора, които в последствие в живота си ще следват също добри каузи“.

Наградата „Наследници на Райко Цончев“ се състои от плакет за отличие и парична стипендия от 1000 лв. и се връчва ежегодно на отличника на випуска на Гимназията.

На 17.05.2014 г. в „Огледалната зала“ на Община град Добрич тържествено бе изпратен Випуск 2014 на ЧПГТП „Райко Цончев“. Гост на церемонията бе Боян Цончев, който връчи, учредената от него награда на Девора Иванова – отличник на Випуск 2014 с думите: „За мен е чест да бъда тук в Добрич. Щастлив съм, че в този град някой е възродил спомена за Райко Цончев, защото той е негов значителен добродетел. Жалко, че оригиналното му творение – училището, днес го няма, но фактът, че името му отново се съживява и то е свързано с образованието, кауза, която е била мила на моя прадядо, ме радва.“

През следващите години с наградата са удостоени:

  • Лидия Лазарова, отличник на Випуск 2022
  • Антоан Койчев, отличник на Випуск 2021
  • Николай Колев, отличник на Випуск 2020
  • Стефани Маринова, отличник на Випуск 2019
  • Асения Ненкова, отличник на Випуск 2018
  • Айшен Кязим, отличник на Випуск 2017
  • Мира Енева, отличник на Випуск 2016
  • Росита Колева, отличник на Випуск 2015
  • Девора Иванова, отличник на Випуск 2014

Наградените възпитаници на „Наследници на Райко Цончев“ се удостояват и със специален кът в гимназията, където ученици, учители, родители и гости могат да подхранват своята надежда и вяра, че добродетелта на Райко Цончев винаги ще има своите наследници.

Лидия Лазарова – отличник Випуск 2022

Антоан Койчев – отличник на Випуск 2021

Николай Колев – отличник на Випуск 2020

Стефани Маринова –  отличник на Випуск 2019

Асения Ненкова –  отличник на Випуск 2018

Айшен Кязим –  отличник на Випуск 2017

Мира Енева –  отличник на Випуск 2016

Росита Колева –  отличник на Випуск 2015

Девора Иванова –  отличник на Випуск 2014