Мотивационна седмица

Учебната година в Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“ град Добрич започва с мотивационна седмица, в която новоприетите ученици се социализират (опознават средата в училището), запознават се с преподавателите си и помежду си чрез игри, участват в тиймбилдинги и тренинги. През тази седмица протича и четиридневна езиковата диагностика на учениците с интензивно изучаване на английски език. Диагностиката цели формирането на езикови групи според нивото на владеене на езика – група А2, група В1 и група В2.

Мотивационната седмица включва и първите занимания по иновативния предмет Етикет и ценности, който се изучава в 8. клас.