Профил Икономическо развитие-туризъм

Профилът „Туризъм“ предлага на учениците задълбочено разбиране на туристическите дейности, управление, маркетинг, развитие на туризма и неговите последици, както теоретично, така и чрез практически примери. Чрез изучаването на специална литература и бизнес примери, чрез дискусии по време на часовете, чрез индивидуална или групова работа се придобиват знания и умения, необходими за продължаване на обучението в бакалавърска степен и успешна професионална реализация.

С натрупаните основни познания по време на обучението учениците развиват способност постоянно да разширяват своите знания и новаторски способи към актуалните тенденции. Учениците придобиват знания как да проектират ефективни и отговорни решения и да извършват дейности, за да приложат идеите си на практика.

Срок на обучение 5 години

С интензивно изучаване на английски език в 8. клас

Профилиращи предмети

Английски език

География на туризма с културология – АЕ

Основи на туризма – АЕ

Маркетинг и реклама в туризма – БГ

Мениджмънт на Туризма- АЕ

Екотуризъм- АЕ