Профил Чужди езици | Испански език

Испанският език е вторият най-говорим език в света след английския. Гимназия „Райко Цончев“ е единственото училище в град Добрич, което предоставя интензивна подготовка по испански език като първи чужд език. Профилираната подготовка, която предлагаме, залага овладяване на два чуди езика – испански език и втори чужд език по избор.

В осми клас  обучението  по първия чужд език е интензивно с минимум 18 часа седмично. Вторият чужд език се изучава от 9. клас и обучението по него, както и по испански език продължава до 12 клас.

Акцентът в програмата е говоримото и писменото овладяване на чуждите езици на ниво В2-С1 от Европейската езикова рамка. Учениците се подготвят за международния изпит по испански език за придобиване на сертификат DELE.

Срок на обучение 5 години

С интензивно изучаване на английски език в 8. клас

Профилиращи предмети

Испански език

Втори чужд език – английски език, френски език, немски език

Български език и  литература