Обучения на учители

Гимназия „Райко Цончев“ се гордее с екипа си от изключително ценни специалисти учители, които се отличават с обществен авторитет, посветеност към работата си, високо академично образование,  инициативност, креативност, ефективен педагогически подход.

Това са учители визионери, които имат изградена система за обучение и създават нов тип култура на образование.

Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“ има динамична програма за постоянна квалификация на учителите, която включва:

  • Участие в международни проекти по Еразъм
  • Включване в национални квалификационни курсове
  • Провеждане на екипни обучения към Департамента за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт
  • Методически сбирки за предаване на придобит опит