Прием

В този профил учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се…

Профилът подготвя специалисти за IT-сектора – най-бързо развиващия се и най-високо платения сегмент от пазара на труда. Специалистите…

Испанският език е вторият най-говорим език в света след английския. Гимназия „Райко Цончев“ е единственото училище…

Профилът „Туризъм“ предлага на учениците задълбочено разбиране на туристическите дейности, управление, маркетинг, развитие…