Прием


В този профил учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се…


Научете повече


Профилът подготвя специалисти за IT-сектора – най-бързо развиващия се и най-високо платения сегмент от пазара на труда. Специалистите…


Научете повече


Испанският език е вторият най-говорим език в света след английския. Гимназия „Райко Цончев“ е единственото училище…


Научете повече


Профилът „Туризъм“ предлага на учениците задълбочено разбиране на туристическите дейности, управление, маркетинг, развитие…


Научете повече

Кандидатстване
Научете повече

Мотивационна седмица
Научете повече

Документи

Заявление – записване на ученик

Заявление – записване на ученик

Предоставяне на документи от другото училище при записване на учениk

Предоставяне на документи от другото училище при записване на учениk

Декларация за обработване на лични данни

Декларация за обработване на лични данни

Заявление за преместване на ученик в друг профил

Заявление за преместване на ученик в друг профил