Резултати от проведена селекция на ученици за участие в проект Save the future not only today:

Първа мобилност (Чехия):
-Станимир Василев
-Стефани Маринова
-Дилян Раев

Втора мобилност (Латвия):
-Антоан Койчев
-Петя Катранджиева
-Лидия Лазарова

Трета мобилност (Турция):
-Евита Тинкова
-Диляна Чопаринова
-Самуил Станчев

Четвърта мобилност (Румъния):
-Александрина Янкова
-Михаела Вълчева
-Иван Иванов

Резерва:
-Ферея Адем