Успехи на ученици през 2018-2019

Александрина Янкова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

II-ро място в конкурс за млади художници „Пейзаж от моята България“  в град Троян.
Учител: Олга Иванова

II-ро място в турнир по информационни технологии и информатика „IT СВЯТ“
Учител: Мария Кирилова

Александър Славчев – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

II-ро място (дълъг скок) в общинския етап на ученическите игри, организирани от Община град Добрич през учебната 2018/2019 година
Учител: Йордан Дейков

Антоан Койчев, Дилян Раев, Лидия Лазарова, Александър Славчев и Стефани Маринова – ученици в IX, X и XI клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място на областния кръг на Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език и номинация за най-въздействащо музикално-сценично изпълнение в националния кръг през учебната 2018/2019 година
Учител: Драгомир Цукев

Диляна Чопаринова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място в олимпиадата за творческо писане „Picta Scripta“  за литературно есе през учебната 2018/2019 година
II-ро място във Форум за публични ученически изказвания “Словото 2019”
Поощрителна награда от Националния форум за публични ученически изказвания „Словото 2018“ в първа възрастова група.
Учител: Маргарита Христова
II-ро място на Националното състезание за говорни и комуникативни умения по английски език в Стара Загора през учебната 2018/2019 година
Учител: Драгомир Цукев

Евита Тинкова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място в олимпиадата за творческо писане „Picta Scripta“  за философско есе през учебната 2018/2019 година
Учител: Маргарита Христова

Иван Иванов – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

II-ро място в Областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии, Направление: Уеб сайт, Сайт на ЧПГТП “Райко Цончев” през учебната 2018/2019 година
Учител: Мария Кирилова
I-во място в турнир по информационни технологии и информатика „IT СВЯТ“ през учебната 2018/2019 година
Учител: Мария Кирилова

Йоана Георгиева – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

II-ро място във Форум за публични ученически изказвания “Словото”.
Учител: Маргарита Христова

Константин Киров – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

II-ро място в Областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии, Направление: Уеб сайт, Сайт на ЧПГТП “Райко Цончев” през учебната 2018/2019 година
Учител: Мария Кирилова
I-во място в турнир по информационни технологии и информатика „IT СВЯТ“ през учебната 2018/2019 година
Учител: Мария Кирилова

Лидия Лазарова – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място в олимпиадата за творческо писане „Picta Scripta“  за литературно есе
Грамота за отличие в националния конкурс за есе, посветен на 115 г. от рождението на Атанас Далчев, организиран от РУ „Ангел Кънчев“, филиал Силистра
Поощрителна награда от областния конкурс за есе „Защо семейството е важно за всяко дете“ през учебната 2018/2019 година
Учител: Маргарита Христова

Лидия Лазарова и Давид Коршев – ученици в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място за плакат „Подготвени ли сме за професиите на бъдещето?“ като отбор Young Investigators в националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат 2018-2019, организиран от Националния статистически институт.
Учител: Силвия Колева

Михаела Вълчева – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

III-то място (лека атлетика) в общинския етап на ученическите игри, организирани от Община град Добрич през учебната 2018/2019 година
Учител: Йордан Дейков

Петя Катранджиева – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място на Националното състезание по финансова математика през учебната 2018/2019 година
II-ро място от Математическия турнир „Иван Салабашев“
II-ро място на Коледното математическо състезание
Учител: Цветинка Орешарова

Лидия Лазарова и Антоан Койчев – ученици в IX  и X клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

III-то място на Националната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство–училище–общество” през учебната 2018/2019 година
Учител: Надежда Иванова

Стефани Маринова– ученичка в 12  клас в ЧПГТП “Райко Цончев”

III-то място в Националния форум за публични ученически изказвания „Словото 2018“.