Успехи на ученици през 2019-2020

Боримир Атанасов – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място в областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2019/2020 година

I-во място на областната олимпиада по английски език и участник в националния кръг през учебната 2019/2020 година
Учител: Драгомир Цукев

Евита Тинкова – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място в областния кръг и III-то място в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2019/2020 година
Учител: Драгомир Цукев

Петя Катранджиева – ученичка в X клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място на областната олимпиада по астрономия през учебната 2019/2020 година
Учители: Атанас Атанасов и Лидия Радева

II-ро място на областната олимпиада по математика през учебната 2019/2020 година
Учител: Цветинка Орешарова

Рая Димова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

II-ро място в VI НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” през учебната 2019/2020 година
Учител: Мария Кирилова

Велимир Йорданов – ученик в X клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място на областната олимпиада по биология и здравно образование през учебната 2019/2020 година
Учител: Иванка Димитрова

Йоана Георгиева – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“

I-во място на Областната олимпиада по испански език
Учител: Надя Петкова