Единадесетокласничка е сред трите отличени творби от международния литературен конкурс “Пътят на българите до Освобождението”

На празничния Трети март току-що научихме, че есе на единадесетокласничката Лидия Лазарова е сред трите отличени творби от международния литературен конкурс “Пътят на българите до Освобождението”. 489 участници от България, Кипър, Италия, Германия, Франция са се включили в двата конкурса – за литературна творба и за рисунка, организирани от Съюза на българите в Кипър.ЖУРИ В СЪСТАВ: ПРОФ. Д-Р АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА – Преподавател по българска литература в катедра “Българска литература” във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» , ГЛ.АС. Д-Р МАЯ АНГЕЛОВА-АНАСТАСОВА – Преподавател по българска литература в катедра “Българска литература” във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» , АНАСТАС ИВАНОВ (ТЕО БУКОВСКИ) – писател, Член на Съюза на българските писатели 2016, на ръководството на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, в ръководството на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и председател на Асоциация на младите писатели 2019-2020, е отличило есето на Лидия.Честита да й е наградата! Да носи с гордост името “Българка”!